Pamela Jaskoviak & Leif Jordansson

Ett år med sjutton stavelser

Ett haiku-samtal

 

Ett samtal kan gå till på många olika sätt; ett möte i affären eller på busshållplatsen. Det kan vara en brevväxling med en gammal vän eller snabba digitala meddelanden. Pamela Jaskoviak och Leif Jordansson bestämde sig för att under ett års tid (mars 2021- mars 2022) samtala genom att skicka treradiga haikus via email. Detta skapade en väv av ord som rör sig från ordlekar och nonsens till allvarliga tankar om företeelser i världen. 

Det finns olika sätt att förhålla sig till haiku och en mängd regler att följa. Antal stavelser (5-7-5) finns kvar, men andra traditionella förhållningssätt har lämnats för att skapa en frihet och ett flöde. I Japan finns en gammal tradition där vandrande poeter kunde lämna efter sig haiku-dikter som berättade om upplevelser de haft på vägen. Den som läst kunde skriva vidare utifrån den tanke som etablerats i dikten, vilket skapar en länkad långdikt; ett slags gemensamma resedagböcker poeter emellan. Idag har vandringen mellan olika fasta platser bytts ut mot kommunikation med hjälp av teknologiska hjälpmedel, allt från brev och telefon till dator och internet med olika sociala medier. Men fortfarande alltid på väg…

Leif Jordansson är författare, komponist, ljudkonstnär och musiker och har tidigare gett ut tre böcker om ljud och lyssnande, den senaste När ett träd faller i skogen… (2023).

Pamela Jaskoviak är författare, dramatiker och översättare. Hon är senast aktuell med novellsamlingen Kvinnor utan män (2022) och diktsamlingen Medicin mot melankoli (2023). Hon är också känd som kåsör, främst i Sveriges radio P1.

 

ISBN: 978-91-89401-77-8
Första utgåvan 2023.
56 sid. Danskt band.
Ca pris: 180 kr.

Pamela Jaskoviak & Leif Jordansson, 2023. Foto: Jonas Ellerström.

.

Kommentarer är inaktiverad