Ernest Renan

Vad är en nation?

Och andra texter från 1882 och 1883
inklusive debatten med Jamāl al-Dīn al-Afghānī

 

Om man söker idéhistoriska rötter till sådant som rasism, antisemitism, identitetspolitik, postkolonialism, nationalism, populism, samt – inte minst – liberalismens och demokratins samtida kris så är chansen stor att namnet Ernest Renan dyker upp.

En av förhoppningarna bakom denna volym är att den ska underlätta kritiska granskningar av forskningsfält som behandlar såväl nationalism som postkoloniala studier.  Genom att publicera de texter och föredrag som Ernest Renan skrev och höll åren 1882–83 möjliggörs, förhoppningsvis, en utgångspunkt för jämförande studier och självkritisk reflektion inom 2000-talets allmänna samhällsdebatt. 

Urval och introduktion av Erik Tängerstad. Han har på Korpen tidigare utgivit essäsamlingarna På flykt och Demokratins fula tryne.

 

Ernest Renan (1823–1892) var en av 1800-talets mest inflytelserika intellektuella. Han var språk- och religionshistoriker, professor vid Collège de France och populärvetenskaplig författare med världsrykte.

ISBN: 978-91-89401-91-4
Första upplagan Korpen 2024.
Översättning: Astrid Pleijel Blomstrand och Erik Tängerstad.
Urval och inledning: Erik Tängerstad
256 sid.  Danskt band. Illustrerad.
Ca pris: 240 kr.

Ernest Renan, etsning av Anders Zorn 1892.

Kommentarer är inaktiverad