Gunnar Almevik & Christer Gustafsson (red.)

Kulturvård och gestaltade livsmiljöer

 

I denna bok ger sju författare sina olika perspektiv på kulturvård och gestaltning i våra livsmiljöer.

Begreppet och politiken för gestaltad livsmiljö, beslutad av Riksdagen 2018, är en gemensam utgångspunkt. Det råder dock ingen konsensus bland författarna i synen på arkitektur-, form- och designpolitiken. Är Gestaltad livsmiljö som program och perspektiv alls relevant? Vilken vägledning för politikens genomförande ger ansvariga myndigheter?

Politikens målsättning är att “arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”. Vad krävs för att realisera detta?

Medverkande författare: Gunnar Almevik, Claes Caldenby, Susanne Fredholm, Christer Gustafsson, Karin Hermerén, Johanna Lange och Suzanne Pluntke.

Gunnar Almevik & Christer Gustafsson har på Korpen tidigare utgivit Kulturvård – en introduktion.

 

ISBN: 978-91-89945-01-2
Första upplagan Korpen 2024.
184 sid.  Danskt band.
Rikt illustrerad i fyrfärg.
Ca pris: 240 kr.

Christer Gustafsson (t.v.) och Gunnar Almevik, Göteborg i december 2022.

Kommentarer är inaktiverad