Redaktion
redaktion@bokforlagetkorpen.se • 0768 93 47 68

Ekonomi
ekonomi@bokforlagetkorpen.se • 031 743 99 25

Distribution
distribution@bokforlagetkorpen.se • 031 743 99 05
Nätverkstans ekonomitjänst • Telefontid vardagar kl 09-12

Försäljning
Korpens böcker finns i alla välsorterade boklådor.
Förlagets direktförsäljning sker via Nätverkstans Samladeskrifter.se

Recensionsexemplar
För beställning av recensionsexemplar maila till: distribution@bokforlagetkorpen.se

Manuskript
För insända obeställda manuskript ansvaras ej.
Korpen har begränsade möjligheter att läsa manus.

Postadress
Bokforlaget Korpen, Box 310 36, 400 32 Göteborg

Besöks- och leveransadress
Lagerhuset, Heurlins Plats 1B, Göteborg

Sociala medier
FacebookTwitter

Organisationsnr
916443-2180

Bankkonto
Handelsbanken 6682 121 081 982

Bankgiro
340-3037

Plusgiro
670694-9