ur Korpens historia

Bokförlaget Korpen startades 1975 av bl a Gert Nilsson i Haga i Göteborg. I jubileumsskriften Korpen från 1987 berättade Gert Nilson om sina förläggarerfarenheter, under rubriken "Ur en bokförläggares memoarer".

Vad är egentligen en korp? Bo Ejeby sammanställde för samma skrift ett korplexikon. Läs hans "Korpen från A till Ö".

Författaren Claes Hylinger förevigade ett av förlagets många jubileumsfestligheter, i texten "Korpens jubileum".

Korpen har utgivit många böcker. När redaktörerna Ejeby & Nilson år 1987 sammanställde jubileumsantologin Korpen räknade de till 132 utgivna titlar. Sedan dess har nog räkningen tappats. I dag finns hur som helst närmare 150 titlar fortfarande i lager, möjliga att köpa och läsa.