bas_banner_2.001

Mats Glavå
Vägval för anställningsskyddet
Vilka konsekvenser skulle det få om vi tog bort kravet på saklig grund för anställning? Läs mer.

Claes Gustafsson
Vad gör man då man förstår?
Att i sitt inre kunna korrekt avbilda omvärldens komplexiteter och föränderligheter är det som kännetecknar Homo Sapiens... Läs mer.

vitestam_omslag_ram.001

Birgitta Vitestam-Blomqvist
Mitt hem och min ekonomi.
En studie av hur bostadsrättsköpare kalkylerar
Hur resonerar och handlar privatpersoner när de genomför sitt livs kanske största affär?  Läs mer.

lundqvist_omslag

Pernilla Lundqvist
Tillämpning av redovisningsnormer.
Intäkter och avsättningar
Idag är IFRS en global redovisningsstandard och används i mer än 120 länder. Vad innebär det i praktiken? Läs mer.

berlin_omslag

Johan Berlin
Ledarskap och beslutsfattande i psykiatriska team
Det finns ett informellt kontrakt i teamen som styr vem som gör vad i olika situationer. Teamarbete används för att åstadkomma sammanhållning, sortering och kontroll. Läs mer.

berlin_carlstrom_omslag

Johan Berlin & Eric Carlström
Samverkansövningar.
Om lärande och nytta
Hur övas samverkan i blåljusorganisationer – och hur kan dessa övningar leda till lärande och nytta?  Läs mer.

Attbyggaenstad

Lundqvist, Polesie & Torfason
Att bygga en stad.
Vilka värden ligger bakom?
Det finns flera värden i den byggda miljön. Ekonomin kan ses som en av tre faktorer. Andra är kvalitet och skötsel av fastigheter liksom känsla för det sociala livet i, mellan och kring husen. Läs mer.

Foretag

Thomas Polesie
Företag i förändring.
En studie av identitet och ekonomi
Undersökningar  av ekonomiska bedömningar i några norska, danska och svenska företag. Hur har företagen förändrats? Hur har de har uppfattat sin identitet? Läs mer.

 

Medeltida

Svenrobert Lundqvist
Medeltida stenmästare & dopfuntar på Gotland
Bildmaterialet är färskt och visar tillståndet hos våra största kulturella klenoder från tidig medeltid, 1100–1200-talen, på Gotland. Läs mer.

sr

Thomas Taro Lennerfors
Stockholmsrederierna.
Fyra Stockholmsbaserade rederier grundades och växte kraftigt under 1980-talet. Knappt tjugo år senare fanns inget av dem längre kvar i svensk ägo. Vad hände?  Läs mer.

 

Mailis

Mailis Stensman
Folke Truedsson
Folke Truedsson (1913-1989) centrala verk i Sverige är den stora reliefen ”Pelarsal” i Radiohuset i Stockholm samt ett par stora bronsskulpturer, i Stockholm och Kristianstad. Läs mer.

Cashflow

Ásgeir B. Torfason
Cash Flow Accounting in Banks. A study of practice
Financial communication collapsed during the autumn 2008 and apparently no common language for finance existed – and the world economy almost froze. What happened?  Läs mer.

 

bas_logga.001