Posts Tagged: Den kungliga kleptokratin

Thomas Lyrevik

Den kungliga korruptionen

Kort om svensk kleptokrati

Svensk monarki handlar om en familjs girighet och förmåga att upprätthålla sin position i rikets ledning och regelmässigt använda den för egen berikning. Carl XVI Gustaf, hans familj och hovet använder den svenska staten som privat kassakista.

Med ensamrätten till landets högsta befattning har Bernadotter i tvåhundra år systematiskt tillskansat sig pengar, tjänster, egendom, avgifts- och skattefriheter. I det dolda har kungarna byggt upp en mångmiljardförmögenhet. Det handlar om korruption i en skala som få tror är möjlig i vårt land.

Den kungliga korruptionen är ett sinnrikt släktberikningssystem som undgår eller sätter sig över lagar och regler, offentlig insyn, kontroll och varje form av ansvarsutkrävande. Denna bok beskriver kortfattat hur systemet är uppbyggt.

Kompletterande källförteckning

Den kungliga kleptokratin innehåller minutiösa källhänvisningar, en omfattande källförteckning och mer än 1 300 fotnoter. Den allra största delen av dessa källor är offentligt tillgängliga. Vissa kan ändå vara praktiskt svåra att få tag i.

I några fall hänvisas till webbsidor, vilka kan komma att ändras över tid. Därför är de webbsidor som hänvisas till, med några få undantag, sparade och tillgängliggjorda här. 

En annan typ av källmaterial utgörs av korrespondens med statliga myndigheter, hovet och andra. För att underlätta för den som vill forska vidare har denna korrespondens samlats här.

Trots det omfattande arbete som genomförts kan ändå sakfel ha insmugit sig. Författaren tar tacksamt emot rättelser, sakupplysningar och kompletterande information. Han nås via förlaget på: kleptokratin@bokforlagetkorpen.se.

Thomas Lyrevik

Den kungliga kleptokratin

Makt, manipulation, berikning

Kleptokrati är när en stats högsta företrädare använder sin ställning för korrupt berikning, ett förhållande som vanligtvis förknippas med diktaturer. I Den kungliga kleptokratin visar Thomas Lyrevik att detta även sker i dagens demokratiska Sverige. 

Carl XVI Gustaf, hans familj och hovet använder den svenska staten som privat kassakista. De har lyckats undgå eller sätta sig över lagar och regler, offentlig insyn, kontroll och varje form av ansvarsutkrävande. Ensamrätten till landets högsta befattning innebär att Bernadotter i tvåhundra år systematiskt tillskansat sig pengar, tjänster, egendom, avgifts- och skattefriheter som inte bara gagnat en hel släkts materiella välfärd. I det dolda har också en mångmiljardförmögenhet byggts upp som faller ut den dag familjen inte längre är statsbärande.
Den svenska arvmonarkin är ett kleptokratiskt system som bygger på manipulativa metoder. Trots hundra år av demokrati är det kungliga stöldstyret inte bara orubbat – det har till och med stärkts under nuvarande statschef.