Posts Tagged: Erland Lagerroth

Erland Lagerroth

Världen och vetandet sjunger på nytt

Från en mekanisk värld till ett kreativt universum

 Newton gav oss Lagen som vi levt under i 300 år. Lagen om en hård, fragmenterad värld som fungerar mekaniskt förutbestämt. Idag har nobelpristagaren Ilya Prigogine och en rad andra nytänkare visat oss en värld som existerar på samma sätt som vi människor. Som självorganiserande process och självständigt system. Som skapar sig själv, uppehåller sig själv, reglerar sig själv och omskapar sig själv.

Med hjälp av ett stort antal skrifter av forskare från olika områden – fysik, kemi och biologi, humaniora, samhällsvetenskap och teologi – presenterar och diskuterar Erland Lagerroth här detta nya och omtumlande tänkande om ett kreativt universum. Och därtill en forskning som syftar till vägledning och visdom. Bland de presenterade nytänkarna märks – förutom Prigogine – Erich Jantsch, Gregory Bateson, David Bohm, Paul Davies, Ken Wilber och Anthony Wilden.

Erland Lagerroth

Nya tankar, nya världar 

Det här är en bok om den världsbild och vetenskap som nu växer fram i det breda uppbrottet från 1600-talsvetenskapen.

En ny vetenskap som söker att hålla samman och förstå de stora processer och system som vi lever mitt ibland. Världen är inte en meningslös grushög, utan ett hav av självorganiserande system, som lever sina egna liv. En värld som är som människan: skapande och växande. I den här boken läser Lagerroth och tar ställning till ett dussintal nya inflytelserika texter inom fysik, kemi, biologi, humaniora, samhällsvetenskap och filosofi - om ett kreativt universum.

Erland Lagerroth är litteraturvetare och har varit verksam vid bl a Lunds universitet. Han har publicerat ett stort antal böcker.

Till Joachim

En vänbok

Till Joachim är en vänbok till Joachim Israel (1920-2001), sociolog, debattör, bråkmakare.

"Jag föreställer mig Ditt liv som en dialektik mellan 'insider' och 'outsider' […] Alla spänningar som hörde till en judisk barndom i Tyskland mellan krigen, den unge sionisten på väg till ett förlovat land splittrat av krig och inre konflikter, det oväntade och tillfälliga uppehållet i Sverige, som skulle bli nästan permanent. Köpmannens son som blev jordbruksarbetare på den svenska landsbygden, på flykt undan den nazistiska krigsmaskinen. Du arbetade Dig upp genom det svenska universitetssystemet, från barnpsykologi till sexologi, från socialpsykologi till sociologi, genom sju äktenskap och fyra barn. Du är verkligen en av de få som tagit bägge sidor av Wilhelm Reich på allvar: dialektiken och orgonteorin. För att sedan, som en kollega har sagt, bli den ende maoisten i SAP. Det är dialektik"