Posts Tagged: Göran Dahl

Johan Fornäs på Södertörns högskola 27 maj 2013. Foto: Olcay Yalcin.

Johan Fornäs i sanddynerna i Lønstrup på Nordjylland, juli 1975. Till vänster i bild: Anders Frenander. Foto: Christer Wigerfelt.

Anna, Evert och Johan Fornäs. Lunnevads folkhögskola 1957. Foto: Marianne Fornäs. 

Tidskriften Teklas årsmöte, Lund i januari 1978. Översta raden fr. v.:  Ragnar Andersson, Göran Serin, Povl Hansen, Thomas Lindén, Göran Dahl, Anders Ramsay, Nisse Sjödén, Donald Broady, Anders Jansson och Johan Fornäs. Nedre raden fr. v.: Lennart Söderlund, Josef Koiç, Lars Hansson, Inga-Britt Karlsson, Mats Thorell och Ola Tunander. 

Johan Fornäs arbetar med tidningen Musikens Makt på Sprängkullen i Göteborg, troligen i december 1978.

Göran Dahl

Folk och identitet

Identitarismen och dess källor

Denna bok föddes i desperation och gnagande oro: hur kan en lögnare och gaphals bli president i världens än så länge mäktigaste stat? Och hur kan det komma sig att tänkande människor i USA men även Europa välkomnar detta? 

I Folk och identitet beskriver Göran Dahl den nya alternativhögerns historiska och intellektuella rötter. Varifrån har den fått sina idéer och vilka är dess strategier och huvudargument?
Genom noggranna idéhistoriska analyser liksom intervjuer med ett antal tongivande högerradikala intellektuella, bland annat flera svenskar, visar författaren hur dagens alternativhöger hämtar sin idéer från tankeströmningar från början av förra seklet, idéer som visat sig få katastrofala politiska konsekvenser.
Folk och identitet är den första bok som på ett skandinaviskt språk presenterar idéerna bakom denna nya radikalhöger.

Göran Dahl (red.)

Jockel

Minnen av Joachim Israel

Joachim Israel (1920-2001)  kom som flykting till Sverige 1938. Han började som lantarbetare och statare, arbetade som nydanande barnpsykolog och blev slutligen välkänd professor i sociologi och stridbar samhällsdebattör. Hans böcker översattes till många språk och hans temperament var legendariskt.
I denna bok har ett antal tidigare studenter och kollegor samlat minnesbilder av Joachim Israel. På så sätt utgör Jockel ett bidrag till  sociologins historia i Sverige liksom en levande beskrivning av det akademiska livet i Lund under 70- och 80-talen.
   Medverkar gör Göran Dahl, Johanna Esseveld, Ron Eyerman, Carl-Göran Heidegren, Per-Olof Olofsson och Anders Ramsay.
Dessutom innehåller boken ett samtal mellan Zygmunt Bauman och Israel. Boken asvslutas med en längre intervju som Tomas Forser genomförde med Joachim Israel.