Posts Tagged: Helga Krook

Helga Krook

Var är min syster

Anteckningar från en resa

Essän Var är din syster består av fragment i olika tidsplan som bildar rörelser genom böcker, minnen, filmer, dikter och drömmar från Dresden till Terezín, det forna koncentrationslägret Theresienstadt. 

När resan framstår i all sin omöjlighet påminner sig författaren i en av sina anteckningar: ”Jag började skriva den här texten för att jag måste förstå den större historien kring historien om min gammelfaster Ilse från Dresden och tystnaden kring henne som sträckte sig in i min barndom, ända in i mina drömmar. För att jag växt upp med frågan hur folkmordet kunde ske. För att Dresden tvingade mig att söka efter sin systerstad.”

 

Helga Krook

Sjö

Dikt

Mellan två människor som skriver till varandra uppstår en sjö som ingen av dem kan lämna. De förvandlar sig, förklär sig, kryper längst in i hörselsnäckan. Den ena berättar en saga för sig själv om de röda sekunderna mellan dagen och natten. Utrotningshotade djur samlas i drömmar som bryter fram till ytan. 

Sjö består av en enda lång dikt eller 134 korta anteckningar.

 

Helga Krook är poet och översättare. Hon debuterade med diktsamlingen Bildvägg 1997 och utgav senast essäsamlingen Hur många gånger kan en historia dö samt diktsviterna Flod Blad Klänningar 2020. Hon undervisar i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet. År 2021 tilldelades hon Vinterpriset av Samfundet De Nio.

ISBN: 978-91-88383-94-5
Första upplagan 2021
74 sid. Danskt band.
Ca pris: 175 kr.

Karin Brygger & David Karlsson (red.)

Trettiofem röster om

Covid-19 och kulturen

Texterna i denna bok är skrivna just när coronapandemin brutit ut. Då ingen ännu visste, liksom inget vet ännu, hur händelseförloppet skulle utveckla sig eller vilka dess konsekvenser kommer att bli.

Trettiofem röster om Covid19 och kulturen handlar om pandemin, dess följder och den oro den sprider, om vardagen under de restriktioner den påtvingar oss och, slutligen, om konstens förmåga att både dokumentera och lindra mänskligt lidande. I boken berättas om hur musik, bildkonst och litteratur genom historien tillkommit under svåra kriser och förmått överskrida till synes hopplösa situationer.

Helga Krook

Hur många gånger kan en historia dö

Essäer

Hur kan minnen gestaltas, eller förtigas, offentligt? Hur kan vi leva vidare om inte varje förföljd och dödad människa blir inskriven i någons minne och i en kollektiv hågkomst? Hur verkar oberättade historier och minnen i oss genom flera generationer? Det är några av de frågor som följt poeten Helga Krook alltsedan arbetet med Minnesrörelser, en avhandling i litterär gestaltning från 2015.

Helga Krook

Flod Blad Klänningar

Sviter

Helga Krooks nya diktsamling utgörs av tre separata sviter: Flod, Blad och Klänningar. Om dikterna i Flod cirklar kring ett minnesarbete som börjar med en enda människa och slutar med oändligt många och där skrivandet översvämmas, kretsar dikterna i Blad kring frågan om ordens grund i en kärlek utan annan plats än i orden. Om Klänningar öppnar sig för en beröring mellan levande och icke-levande, är det mot en outtalad bakgrund av mytiska berättelser och reella katastrofer som verkar i oss. Finns det en klänning kanske själen inte bränner kroppen. Finns det en marionett kan den tala men kanske inte gå.