Inlägg märkt: Jacob Glatstein

Natten läser stjärnor

Jiddischdikter från ett desperat sekel

Urval och översättning av Salomon Schulman

Det judiska lockar. En betydande del av samtidslitteraturen ägnar sig åt judiska teman. Som en undertext till denna löper en fantasieggande jiddischvärld. 

Jiddischens konstutövare kunde hålla sig fria från schablonerna. Inspirationen hämtades från östeuropeiskt vansinne, västligt förnuft och orientalisk gåtfullhet. 

”Annorlunda är deras ögon, annorlunda är deras röster … men varför är deras ord vassa som sylar”, frågar sig en Jisroel Sztern.

I Natten läser stjärnor möter vi tjugofyra poeter från tre kontinenter som hämtar inspiration från de judiska urkällorna. I kollisionen med omvärlden sprakar livsgnistorna i desperationens grälla färgskala.

Bokens brokiga skara målar en värld av upproriskhet, erotik och mystik. Det förgångna är i hög grad vårt nu.