Posts Tagged: Marit Kapla

Johanna Lindström (red)

Skapande liv

En fristadsantologi

I antologin Skapande liv medverkar tio författare som alla är eller har varit fristadsförfattare i Sverige. Deras texter återges på svenska och på originalspråket. De medverkande intervjuas och porträtteras av Ylva Bowes.

”Vid en första blick är texterna i den här boken mycket olika. Originalen är skrivna på en rad olika språk. Här finns allt från poesi och prosa till dagbok och reportage. De tio författarna har bara en sak gemensam: de är tidigare eller nuvarande fristadskonstnärer i Sverige. Men vid läsningen slår det mig att det begrepp som samlar författarna, ’fristadskonstnär’ också rymmer bokens två övergripande teman. Fristaden och konsten.”

Ur Marit Kaplas förord

Per Magnus Johansson

Corona

En psykoanalytikers dagbok. Del 3

Den tredje volymen i Per Magnus Johanssons trilogi om coronapandemin sträcker sig från den 19 april 2021 till den 14 juli 2021. 

Forskare, kliniker och författare har inbjudits att delge sina tankar om denna turbulenta period. En mosaik av röster bryts i en kör som vittnar om sin samtid. I boken samtalar Per Magnus Johansson med Kate Abrahamsson, professor i barnkirurgi och verksamhetschef för barnkirurgiska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset; Christer Andersson, specialist i allmänmedicin och ansvarig för Bergsjön vårdcentral; Håkan Liljeland, enhetschef inom barn- och ungdomspsykiatrin, psykolog och översättare; Amanda Norgren, journalist på SVT och Kulturnyheterna ; Martin Nyström, författare och musikkritiker på Dagens Nyheter; Marit Kapla, författare och journalist samt Lydia Sandgren, författare och psykolog.