Inlägg märkt: Märit Lundsten

Johanna Lindström (red)

Skapande liv

En fristadsantologi

I antologin Skapande liv medverkar tio författare som alla är eller har varit fristadsförfattare i Sverige. Deras texter återges på svenska och på originalspråket. De medverkande intervjuas och porträtteras av Ylva Bowes.

”Vid en första blick är texterna i den här boken mycket olika. Originalen är skrivna på en rad olika språk. Här finns allt från poesi och prosa till dagbok och reportage. De tio författarna har bara en sak gemensam: de är tidigare eller nuvarande fristadskonstnärer i Sverige. Men vid läsningen slår det mig att det begrepp som samlar författarna, ’fristadskonstnär’ också rymmer bokens två övergripande teman. Fristaden och konsten.”

Ur Marit Kaplas förord