Inlägg märkt: marxism

Peter Ekström

Att placera sig själv i historien

Konst och marxism

År 2018 fyller Karl Marx 200 år och det är 50 år sedan Parisrevolten 1968. Men marxismen är inte bara ett minne, marxismen är aktuell.
Konsten har länge varit ett hett diskussionsämne för marxister. Karl Marx och Friedrich Engels var båda konstintresserade och skrev en hel del om konst. Allt sedan dess har diskussionen fortsatt.
I Att placera sig själv i historien redogör Peter Ekström för denna yviga debatt. Hans syfte är delvis att ge en introduktion till den marxistiska konstdiskussionen. Men främst har han undersökt om det finns någonting av den som fortfarande är giltigt och användbart idag.
   Att placera sig själv i historien är en dialog och diskussion med Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Mao Zedong, Josef Stalin, György Lukács, Bertolt Brecht, John Berger, Griselda Pollock, Fredric Jameson, Jan Myrdal, Johan Ehrenberg och många andra. Det handlar om konstens ursprung, om realism, om moral, om konstens beroende eller oberoende, om sanning och lögn och om fantasi.

Inger Jensen & Flemming Vestergaard

Praxis och tröghet

Om Sartres bidrag till en samhällsförståelse

Jean-Paul Sartre är i Sverige främst känd som skönlitterär författare och som existentialistisk filosof. Den "senare" Sartre – den materialistiska, marxistiska psykologen och sociologen – är i stort sett förbisedd.

Praxis och tröghet är en lättillgänglig introduktion till Sartres mycket komplicerade och svårtillgängliga arbete Critique de la raison dialectique. Här möter vi Sartre som kritisk marxist, vilken ser människors relationer som förankrade i det materiella, och där främst i den bearbetade materian. Dessa praktiska föremål av alla slag fungerar som förmedlare mellan samhällets medlemmar.

 
ISBN: 9789173740401
Första upplagan 1979. 64 sid. Häftad. Ca pris: 109 kr. Beställ.