Posts Tagged: media

Thomas Mathiesen

Tittarsamhället

Om medier och kontroll i det moderna samhället

Tittarsamhället är en bok om de nya mediernas tillväxt och om den offentlighet som skapas genom dessa nya medier. Vad har de nya medierna för funktioner och betydelser?

Thomas Mathiesen visar hur våra mediers utveckling hänger samman med utvecklingen av samhällelig övervakning, kontroll, disciplinering. När massmedierna främst bekräftar etablerade uppfattningar, så misstänkliggör kontrollsystemen alternativa uppfattningar av världen. 

ISBN: 9789173740746
Originalets titel:
Översättning från norskan: Sten Andersson
1 upplagan 1985. 136 sid. Häftad. Ca pris: 120 kr.