Posts Tagged: Örjan Nyström

Örjan Nyström

Arbete, lärande, jämlikhet

Dagens jämlikhetsdebatt handlar i hög grad om att beskriva den ökade ojämlikhetens yttringar och konsekvenser. Mindre uppmärksamhet ägnas åt att analysera dess orsaker. 

I Arbete, lärande, jämlikhet tar Örjan Nyström ett radikalare grepp. Det gäller, hävdar han, att angripa de faktorer i samhällsutvecklingen som förorsakar ojämlikheter istället för att enbart försöka rätta till deras konsekvenser i efterhand. Därför är krav på fördelningspolitik otillräckliga. Sådana krav, i sig rimliga, riskerar att skymma sikten för mer långsiktiga, strukturella förändringar för en mer jämlik samhällsordning. Förändringar som skapas på detta sätt är svåra att angripa eller rubba för jämlikhetens motståndare.

jl_festskrift_omslag

Kenneth Karlsson & Anders Meuller (red.)

Johan Lönnroth

och det frihetliga spåret i svensk arbetarrörelse

Johan Lönnroth föddes på själva juldagen år 1937 och fyllde alltså 80 år 2017. Han är ursprungligen filosofie licentiat i matematik, men sadlade om och forskade och undervisade i nationalekonomi oftast med inriktning mot den politiska ekonomin. Han lämnade sin akademiska karriär för att ägna sig helhjärtat åt politiken.

Johan Lönnroth har en lång och djup erfarenhet av kommunalpolitik och riksdagspolitik. Han satt under åren 1980-88 i Göteborgs kommunstyrelse för Vänsterpartiet och valdes 1991 in i riksdagen. Under perioden 1993-2003 var Johan Vänsterpartiets vice ordförande. Han har skrivit många böcker i såväl ideologiska som vetenskapliga ämnen.