Posts Tagged: skolpolitik

Eva-Lotta Hultén

Vad ska vi med skolan till?

Utbildning i en värld i förändring

Vi lever i en tid av galopperande miljöförstöring, klimatuppvärmning, ökande fascism och extremism, fake news och propaganda. Utbildning har en viktig roll att spela de kommande decennierna. Unga behöver lära sig att orientera sig, finna sig en roll och känna att de kan göra världen till en bättre plats. 

Eva-Lotta Hulténs bok Vad ska vi ha skolan till? kretsar kring tre frågor. Den första är just: Vad ska vi ha skolan till? Om vi inte vet vad vi vill åstadkomma kan vi ju inte avgöra vad vi ska göra. Först när vi har ett svar kan vi gå vidare till den andra frågan: Vilket innehåll ska skolan ha? Vad behöver man lära sig för att nå de där övergripande målen? Den sista frågan lyder Hur ska skolan arbeta? Alltså, när vi vet vad vi vill uppnå och vad vi vill förmedla – hur gör vi?