Inlägg märkt: sociodrama

Gert Nilson

Sociodramer

Rånardramat och Hylands Hörna

Varje samhälle har att lösa problemet med att hålla samhället samman, att skapa en social ordning.

Detta problem kan lösas på olika sätt. Ett idag vanligt sätt är att anordna ett stort antal dramer om auktoritet och hierarki, s. k. sociodramer. I dessa sociodramer försöker de överordnade övertala de underordnade om det rättmätiga i att godta de förras makt och ordningsprincip.

Denna bok innehåller en undersökning av två kända svenska sociodramer: det tragiska Rånardramat och det komiska Hylands Hörna.

Gert Nilson är fil. dr i sociologi och författare. Han har ett brett samhällsteoretiskt och skönlitterärt författarskap bakom sig, varav ett flertal titlar är publicerade under pseudonym. Gert Nilson är också grundare av bokförlaget Korpen.