Posts Tagged: Tyskland

Helga Krook

Var är min syster

Anteckningar från en resa

Essän Var är din syster består av fragment i olika tidsplan som bildar rörelser genom böcker, minnen, filmer, dikter och drömmar från Dresden till Terezín, det forna koncentrationslägret Theresienstadt. 

När resan framstår i all sin omöjlighet påminner sig författaren i en av sina anteckningar: ”Jag började skriva den här texten för att jag måste förstå den större historien kring historien om min gammelfaster Ilse från Dresden och tystnaden kring henne som sträckte sig in i min barndom, ända in i mina drömmar. För att jag växt upp med frågan hur folkmordet kunde ske. För att Dresden tvingade mig att söka efter sin systerstad.”

 

Wolf Lepenies

Följderna av en oerhörd händelse

Tyskarna efter återföreningen

 

”Hur lugn kommer Europas framtid att bli? Idag vågar ingen svara.” Så inleds Wolf Lepenies uppmärksammade essä om tillståndet i Tyskland och Europa åren efter Berlinmurens fall. Skriven strax efter den tyska återföreningen är den fylld av iakttagelser vars träffsäkerhet och relevans är än tydligare idag.
   ”Vi måste ha klart för oss att ingenting ännu är avgjort. Utgör de processer vi idag bevittnar eller medverkar i en vändpunkt eller bara en episod?”

Denna bokutgåva av Följderna av en oerhörd händelse innehåller en intervju med Wolf Lepenies där han reflekterar över dessa dramatiska skeenden snart trettio år senare.