Inlägg märkt: vetenskapsteori

Erland Lagerroth

Världen och vetandet sjunger på nytt

Från en mekanisk värld till ett kreativt universum

 Newton gav oss Lagen som vi levt under i 300 år. Lagen om en hård, fragmenterad värld som fungerar mekaniskt förutbestämt. Idag har nobelpristagaren Ilya Prigogine och en rad andra nytänkare visat oss en värld som existerar på samma sätt som vi människor. Som självorganiserande process och självständigt system. Som skapar sig själv, uppehåller sig själv, reglerar sig själv och omskapar sig själv.

Med hjälp av ett stort antal skrifter av forskare från olika områden – fysik, kemi och biologi, humaniora, samhällsvetenskap och teologi – presenterar och diskuterar Erland Lagerroth här detta nya och omtumlande tänkande om ett kreativt universum. Och därtill en forskning som syftar till vägledning och visdom. Bland de presenterade nytänkarna märks – förutom Prigogine – Erich Jantsch, Gregory Bateson, David Bohm, Paul Davies, Ken Wilber och Anthony Wilden.

Erland Lagerroth

Nya tankar, nya världar 

Det här är en bok om den världsbild och vetenskap som nu växer fram i det breda uppbrottet från 1600-talsvetenskapen.

En ny vetenskap som söker att hålla samman och förstå de stora processer och system som vi lever mitt ibland. Världen är inte en meningslös grushög, utan ett hav av självorganiserande system, som lever sina egna liv. En värld som är som människan: skapande och växande. I den här boken läser Lagerroth och tar ställning till ett dussintal nya inflytelserika texter inom fysik, kemi, biologi, humaniora, samhällsvetenskap och filosofi - om ett kreativt universum.

Erland Lagerroth är litteraturvetare och har varit verksam vid bl a Lunds universitet. Han har publicerat ett stort antal böcker.

Fritjof Capra

Fysikens Tao

Ett utforskande av parallellerna mellan modern fysik och österländsk mystik

I denna berömda, redan "klassiska" populärvetenskapliga bok om universums enhet påvisar fysikern Fritjof Capra viktiga paralleller mellan österländsk filosofi och religion och modern västerländsk naturvetenskap i synen på de universella gåtorna. Den nya fysikens rön ställs mot gamla urkunder från hinduism, buddhism, taoism och zen.

Capra ger en levande bild av de komplexa mönster som tar form inför forskarnas ögon, mönster och paradoxer som mer och mer överensstämmer med många av de österländska uppfattningarna.

Förord av Joachim Israel.

Fysikens tao finns även som storpocket.

ISBN: 9789173745413
Originaltitel: The Tao of Physics
Översättning: Gunnar Gällmo
Förord till den svenska utgåvan: Joachim Israel
Tredje upplagan 1997. 293 sid. Pocket. Ca pris: 55 kr.

Johan Asplund

Hur låter åskan

Förstudium till en vetenskapsteori

Hur låter åskan är en mångfasetterad bok om alternativa och mer sammansatta sätt att förstå världen och om att riva befästa distinktioner av olika slag: mellan vetenskap och konst, mellan teoretisk och tillämpad forskning, mellan att förstå och att förklara.

Man kan läsa den med vetenskapsteoretiska utgångspunkter eller bara för den rikt varierande exempelsamlingens skull: en åskmaskin på Drottningholmsteatern, barns teckningar av regn, metaforer, synestetikers upplevelsevärldar. Det är en bok fylld av stora frågor som stimulerar, överraskar och aldrig riktigt lämnar läsaren i fred.

Johan Asplund är socialpsykolog och kultursociolog och har varit verksam som professor i Köpenhamn och Lund.

Arthur Koestler

Janus

En sammanfattning

Janus är Arthur Koestlers sammanfattning av 25 års vetenskapligt och filosofiskt arbete. Han presenterar här sin helhetssyn på människan och hennes utveckling.

Koestler ser människan som en holon. Precis som Janus, den romerska guden med två ansikten, har holoner dubbla tendenser: dels att uppföra sig som en oberoende helhet, dels som en del av en större helhet. Människan är både en unik individ och en del av en social grupp. Dessa motstridiga tendenser till såväl oberoende som samarbete måste bringas till samklang om livet ska kunna bestå. 

Arthur Koestler (1905-1983) var en brittisk författare av ungersk-judisk börd. Till hans viktigaste verk räknas romanen Natt klockan tolv på dagen från 1940.

Stuart Holroyd

Nya perspektiv

En uppslagsbok

Nittonhundratalets tankevärld genomgick stora och revolutionerande förändringar. Nya perspektiv är en uppslagsbok över idéer och synsätt inom en rad områden av modernt tänkande. Från Freuds och Einsteins epokgörande arbeten till dagens ifrågasättande av rådande tankemönster.

Boken är uppdelad i sju stora avdelningar: Världsåskådning, Naturvetenskap, Andlighet och esoteriskt tänkande, Psykologi, Det paranormala, Medicin och hälsa, Samhälle, miljö och teknologi. Vi får kunskap om makrobiotik, om thanatologi, om Reichiansk terapi, om fenomenologi, dualism, evolution, om Bates ögonmetod, om jungiansk psykologi, fusion och DNA, om Darwinism, om the Big Bang och mycket annat. Uppslagsorden sträcker sig från den komprimerade definitionen till den kortare uppsatsen.

En klar och innehållsrik vägledning för alla som är intresserade av dagens, och morgondagens, begrepp och tankevärldar.