Pierre Guillet de Monthoux

Konstföretaget

Mellan spektakelkultur och kulturspektakel

Inom företagsekonomi och management talar man alltmer om att estetik, konst och kultur kan vara en bas för företagandet, i lika hög grad som teknologi och naturvetenskap. Till exempel när det gäller att skapa nya produkter och verksamheter. Konsten kan visa vägen både internt (organisation, företagsledning och produktutveckling) och externt (design, reklam och marknadsföring). Men hur tillverkar man egentligen konst? Vad skiljer konst från annan produktion? Vad kännetecknar ett konstföretag?

Det är sådana frågor Pierre Guillet de Monthoux vill ge oss svar på i denna bok. Med hjälp av reflektion och konkreta studier av praktiskt konstverkande, hämtade från teaterföretagande under två sekler i tre europeiska länder, från Richard Wagners Bayreuthprojekt, över Volksbühne i Berlin och Stockholms stadsteater, till det moderna konstföretagandets Messias Robert Wilson.

Konstföretaget är den sjätte fristående delen kring företagets handlingsfilosofi. De övriga volymerna är: Handling och existens (1978), Doktor Kant och den oekonomiska rationaliseringen (1981), Läran om företaget (1983), Läran om penningen (1987) samt Det sublimas konstnärliga ledning (1993).

Pierre Guillet de Monthoux är professor em i allmän företagsekonomi vid Stockholms universitet och har varit verksam vid bl a Copenhagen Business School och gästprofessor vid en lång rad universitet.

ISBN: 9789173744409
Första upplagan 1998. 269 sid. Danskt band.
Ca pris: 179 kr.

Comments are Disabled