Lasse Ekstrand

Arbetets död och medborgarlön

En essä om det goda livet

Med boken Den befriade tiden aktualiserade Lasse Ekstrand begreppet "medborgarlön". I denna bok bemöter han en del av kritiken mot den förra boken, fördjupar resonemangen och visar att det faktiskt skulle vara möjligt att finansiera en medborgarlönereform. Hindren för en sådan reform är inte främst ekonomiska, menar han, utan snarare av psykologisk och politisk karaktär.

Ekstrand hävdar att den socialdemokratiska regeringen lämnat klartecken för det tvåtredjedelssamhälle som i dag allt tydligare tar form. Många av dem som nu står utanför den ordinarie arbetsmarknaden "permanentas" där. Socialdemokraternas företagsvänliga politik kommer att ge ett Sverige som få vill leva i. Ekstrand presenterar här ett alternativ till en arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik som redan är passerad av utvecklingsprocesserna i det efterindustriella samhället.

Lasse Ekstrand är fil. dr och lektor i sociologi. Han har utgivit ett flertal böcker på Korpen.

"I Arbetets död och medborgarlön finns en offensiv ansats. Det gäller det goda livet." (Jan Norming, Dagens Politik)

ISBN: 9789173746090
1 upplagan 1996. 137 sid. Häftad. Ca pris: 129 kr.

Comments are Disabled