Johan Asplund

Storstäderna och det forteanska livet

 

Storstäderna och det forteanska livet är en fristående fortsättning på den närmast föregående Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft. Där hävdade Johan Asplund att den allmänna teorin om Gesellschaft utgörs av teorin om den ekonomiska rationaliteten, om "homo oeconomicus". Den nya boken är i första hand en kritik av denna teori.

I bokens första kapitel återberättas den sanna sagan om den amerikanska flygaren Amelia Earhart, vars öde inte kan förstås utifrån teorin om ekonomisk rationalitet. Det andra kapitlet, "Odysseus & Co", innehåller bl. a. en genomgång av Horkheimers och Adornos klassiska skrift Upplysningens dialektik och kritiska synpunkter på Jon Elsters berömda variant av teorin om ekonomisk rationalitet. I det avslutande kapitlet återger Asplund några berömda fall av s.k. spårlösa försvinnanden och formulerar djupt liggande skillnader mellan Gemeinschaft och Gesellschaft.

Johan Asplund (1937-2018) var professor i socialpsykologi vid Köpenhamns universitet, i kultursociologi vid Lunds universitet samt innehade en personlig professur vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.

… precis som i allt annat som Asplund skriver avvisas alla enkla lösningar och recept. Han är ingen antingen-eller-tänkare utan en forskare och författare som inte väjer för det komplicerade, vare sig det handlar om analysen av antik litteratur eller det vardagliga livet. Framför allt är han en av de få moderna svenska tänkare som tagit utmaningen att förstå och förklara det kaotiska i tillvaron på allvar.

Peder Hård af Segerstad, Svenska Dagbladet

Läs och njut!

Marie Peterson, Göteborgs-Posten

ISBN: 9789173746144
Första upplagan 1992.
Ny upplaga 2021.
154 sid. Häftad
Ca pris: 170 kr

Comments are Disabled