pa_flykt_omslag

Erik Tängerstad

På flykt

En essä om politiskt sönderfall

Krav på att stänga gränser, bygga murar, resa hinder och jaga bort flyktingar blir alltmer högröstade. Runt om i världen begår unga män spektakulära massmord i politiska syften. Terrorism liksom terrorismbekämpning undergräver förtroendet för politiska institutioner. Europeiska Unionen hotas av sönderfall. Populister och demagoger vinner politiskt inflytande. Vi befinner oss alla på flykt.

På flykt är en personligt hållen essä om vår tids politiska konflikter. Många av dessa konflikter kan förstås, hävdar Erik Tängerstad i Hannah Arendts efterföljd, som en förskjutning av relationen mellan makt och våld. Det vi nu ser är ingenting annat än våldsamma reaktioner mot utbredningen av den moderna rätts- och välfärdsstaten. Med auktoritär grabbighet och klanmentalitet bekämpas mänsklig frigörelse.

Författaren går i dialog med samhällsteoretiska klassiker, samtida populärkultur och hämtar exempel från utvecklingen i bland annat dagens Spanien, Grekland och USA. På flykt är ett försök att rita en ny karta över samtidens politiska landskap.

Erik Tängerstad är lärare, historiker och skribent bosatt i Stockholm och San Sebastian.

"Det finns mycket att plocka upp ur Erik Tängerstads verktygslåda. Själv fastnar jag för begreppet grabbighet. Han använder det för att beskriva motreaktionen, hatet, den okontrollerade ilska som nu väller fram mot alla som försöker bryta upp gamla patriarkala och nationalistiska strukturer. […]
   Erik Tängerstads essä är en uppmaning till reflektion. Men också till aktion. Han beskriver hur den grabbiga machovärlden blir allt mer våldsam, misogyn och desperat i sin kamp mot öppenhet och tolerans, och han visar hur den slukar alltmer utrymme i offentligheten. Tänk bara på Moderaternas och Kristdemokraternas illa dolda flört med Sverigedemokraterna, eller på Donald Trumps framgångar."

Mattias Hagberg, Göteborgs-Posten

"I en ny bok med den talande titeln ”På flykt, en essä om politiskt sönderfall” gör Erik Tängerstad en livsviktig åtskillnad mellan auktoritär och auktoritetsskapande politik. Inne i det snart evakuerade tomrummet har demokratins maktskapande och förtroendeingivande kraft – auktoriteten – börjat flyta. I stället utlovar nu de auktoritära fast mark."

Per Wirtén, Expressen

"I en läsvärt sökande essäbok beskriver Erik Tängerstad i samma anda hur syrierna flyr från kriget och européerna från verkligheten. Hans bok heter 'På flykt — En essä om politiskt sönderfall'. Den är skriven som ett sammanhängande tankesvep med sommaren 2015 som startpunkt och den är ett försök att förstå samtidens mörker."

Per Wirtén, perwirten.se

 

"…en intressant bok av en kunnig historiker som ger en fullkomligt plausibel förklaring till utvecklingen i vår samtid."

Torsten Daun, Gotlands Allehanda

ISBN: 9789188383082
Första upplagan 2016.
202 sid. Danskt band.
Ca pris: 190 kr.

foto_et

Kommentarer är inaktiverad