bas_banner_2.001

berlin_carlstrom_omslag

Johan Berlin & Eric Carlström

Samverkansövningar

Om lärande och nytta

Den här boken handlar om samverkansövningar mellan blåljusorganisationer. Det övergripande syftet är att studera hur samverkan övas och hur övningarna leder till lärande och nytta. I studien testas en ny övningsnodell, trenivåsamverkan (3NS), som bygger på erfarenheter från traditionella samverkansövningar. Den nya övningsmodellen innehåller flera kollaborativa moment, seminarier och repetition. Data har samlats in genom observationer, intervjuer, dokument och enkäter från totalt sett 19 svenska samverkansövningar (2011-2014). Studien visar att 3NS-övningarna uppfattas ge mer lärande och nytta jämfört med traditionella samverkansövningar. I övningarna får de övande själva möjlighet att analysera sina svagheter och i repetitiva moment pröva olika strategier.

I boken får läsaren exklusiva inblickar som kan vara till stor nytta, i synnerhet om det finns en ambition att utveckla ett mer gränsöverskridande arbete på skadeplats. Övningsmetoden 3NS är unik eftersom den är vetenskapligt validerad.

Boken riktar sig till alla som är intresserade av samverkansövningar. Den kan med fördel läsas av övningsledare som står inför utmaningen att utveckla sin kommande samverkansövning. Även forskare, politiker och tjänstemän har behållning av boken.

Johan Berlin är docent i företagsekonomi och verksam som universitetslektor vid Högskolan Väst. Johans forskning är inriktad mot styrning, organisation och ledarskap i offentliga organisationer. Inom området crisis management är han särskilt intresserad av samverkan mellan räddningstjänst, ambulans och polis samt organisering och utveckling av samverkansövningar.

Eric Carlström är professor i vårdvetenskap med inriktning mot ledarskap och organisation vid Sahlgrenska Akademin samt docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Han är även specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård.  Inom området crisis management domineras hans forskning av samverkansövningar, triagering av skadade samt organisering av räddningsinsatser vid event, massmöten och större idrottshändelser.

ISBN: 978-91-88383-28-0
Bokförlaget BAS
Första upplagan 2015.
544 sid. Häftad.
Ca pris: 300 kr.

Johan Berlin

Eric Carlström

bas_logga.001

Comments are Disabled