bas_banner_2.001

berlin_omslag

Johan Berlin

Ledarskap och beslutsfattande

i psykiatriska team

Om sammanhållning, sortering och kontroll

Den här boken handlar om ledarskap och beslutsfattande i team. Det övergripande syftet är att studera hur ledarskap och beslutsfattande tillämpas i psykiatriska team. I studien beskrivs hälso- och sjukvårdens organisatoriska utmaningar, vilket visar på behovet av gränsöverskridande arbete. För att åstadkomma detta har teamarbete lyfts fram som en lösning. Studiens data har samlats in genom intervjuer, observationer och dokumentstudier. I studien används beslutsteori och nyinstitutionell teori för att förklara professionernas handlingsmönster. Studien visar att det finns ett informellt kontrakt i teamen som styr vem som gör vad i olika situationer. Den visar också att teamarbete används för att åstadkomma sammanhållning, sortering och kontroll. 

I boken får läsaren en en exklusiv inblick i de psykiatriska teamens arbete. Det kan vara till stor nytta, i synnerhet för den som tänker utveckla och fördjupa sitt teamarbete. 

Boken riktar sig till alla som är intresserade av teamarbete. Den kan med fördel läsas av hälso- och sjukvårdspersonal. Även forskare, politiker och patienter har behållning av boken.

Johan Berlin är docent i företagsekonomi och verksam som universitetslektor vid Högskolan Väst. Hans forskning handlar om teamarbete, samverkan, organisering och ledarskap i offentliga organisationer. Inom området teamarbete är han särskilt intresserad av hur ledarskap och beslutsfattande utformas samt betydelsen av normer och kulturella koder.

ISBN: 978-91-7246-338-7
Bokförlaget BAS
Första upplagan 2015.
416 sid. Häftad.
Ca pris: 300 kr.

Johan Berlin (Högupplöst)

Johan Berlin

 

bas_logga.001

Comments are Disabled