bas_banner_2.001

vitestam_omslag_ram.001

Birgitta Vitestam-Blomqvist

Mitt hem och min ekonomi

En studie av hur bostadsrättsköpare kalkylerar

Denna avhandling beskriver hur bostadsrättsköpare går till väga när de skaffar sin bostad. Intervjuer i Malmö visar hur privatpersoner resonerar och handlar när de genomför sitt livs kanske största affär. Köpet av bostaden påverkar inte enbart deras privatekonomi utan innebär också medlemskap i en förening vars ekonomi de blir beroende av. Köparna som intervjuas kommer från medelklass och har i allmänhet goda förutsättningar att välja både var de vill bo och vilken typ av bostad de föredrar. De resonerar på olika sätt om konsekvenserna av köpet och om de i förlängningen kommer att ha gjort en bra affär när de senare säljer sin lägenhet. Samtidigt visar studien att det viktigaste för dem är att känna att de har hittat ett hem att trivas i.

Genom att bostadsrättsköparna fått berätta fritt kommer avhandlingen nära en vardaglig form av redovisningspraktik. Konkret beskrivs hur livsstil och känslor får betydelse när köparna väver samman olika avgörande faktorer. Denna process uppfattas som en kalkylering där både siffror och sådant som inte går att kvanti era ingår. Avhandlingen resulterar i en modell över denna samman ätade kalkylering som visar de olika steg köparna tar för att komma fram till vilken bostadsrätt de köper och det pris de slutligen betalar.

Birgitta Vitestam-Blomqvist är verksam som universitetsadjunkt i företagsekonomi vid Malmö universitet. Hon är ansvarig för utbildningsprogrammet för blivande fastighetsmäklare och undervisar också på programmet.

– Det människor gör är att man sätter ihop små paket med egenskaper för att göra bostäderna jämförbara. Det kan både vara siffror och känslomässiga värden. Kvadratmeterpris blir en väldigt stereotypt och förenklat sätt att de det på. 

Birgitta Vitestam-Blomqvist intervjuad i Dagens Nyheter

ISBN: 978-91-88095-99-2
Bokförlaget BAS
Första upplagan 2017.
194 sid. Häftad.
Ca pris: 200 kr.

 

Birgitta Vitestam-Blomqvist

bas_logga.001

Comments are Disabled