bas_banner_2.001

lundqvist_omslag

Pernilla Lundqvist

Tillämpning av redovisningsnormer

Intäkter och avsättningar

Ända sedan 1970-talet har det gjorts försök med internationell harmonisering av redovisningsnormer, med särskilt fokus på noterade företag. Denna utveckling har accelererat efter år 2000. Idag är International Financial Reporting Standards (IFRS) en de facto global redovisningsstandard för noterade företag, och används i mer än 120 länder.

Denna utveckling mot globalt harmoniserad redovisning har kallats den största händelsen någonsin i redovisningshistorien, och den har naturligtvis varit föremål för mycket forskning. Som en del av denna forskning har Pernilla gjort unika bidrag. Hon intresserar sig för om harmoniseringen av standarder även leder till harmonisering i praktiken. Studien är genomförd som en fallstudie av Volvos lastvagnsverksamhet, och involverar både en årsredovisningsstudie för åren 1930-2012, och intervjuer med ett antal redovisare och redovisningsansvariga inom Volvokoncernen.

Två särskilt intressanta resultat framkommer ur studien. Genomgången av årsredovisningar visar att ett globalt företag som Volvo förekommer harmoniseringen. Det vill säga, i situationer när Sverige anpassar regler till internationella normer har Volvo redan tidigare genomfört motsvarande anpassning. Det visar att harmonisering kan drivas från praktiken snarare än enbart från normsättare.
Intervjustudien visar å andra sidan att förståelsen av redovisning inte utvecklas i samklang med normerna. Äldre synsätt av redovisningen lever kvar parallellt med nya influenser från globala standarder. Samtidigt är det högst sannolikt att harmonisering av förståelse är viktigt vid implementering av standarder. Detta visar att världen står inför en enorm utbildningsinsats för att harmonisering ska uppnås i praktiken.

Pernilla Lundqvist är forskare och lärare vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon arbetar även som redovisningsspecialist på KPMG och har bland annat erfarenhet från tillämpning av redovisningsnormer, normgivning och undervisning inom extern redovisning.

ISBN: 978-91-7246-329-5
Bokförlaget BAS
Första upplagan 2014.
xxx sid. Häftad.
Ca pris: 200 kr.

PernillaLundqvist_2982_RGB

Pernilla Lundqvist

 

bas_logga.001

Comments are Disabled