bas_banner_2.001

Attbyggaenstad

Gustav Lundqvist, Thomas Polesie

& Ásgeir B. Torfason

Att bygga en stad

Vilka värden ligger bakom?

Det finns flera värden i den byggda miljön. Ekonomin kan ses som en av tre faktorer, där tyngd även läggs på hög kvalitet och skötsel av fastigheter tillsammans med en känsla för det sociala livet i, mellan och kring husen. I slutändan kan det ge företaget god ekonomi och nöjda hyresgäster.

Vad kan vi lära av Kvillestaden? Vad tar vi med oss in i framtiden? Står denna del av staden kvar om 40 år? Hur ser den ut då?

ISBN: 978-91-7246-31-03
Bokförlaget BAS
Första upplagan 2011.
82 sid. Rikt illustrerad.
Inbunden
Ca pris: 250 kr.

bas_logga.001

Comments are Disabled