bas_banner_2.001

sr

Thomas Taro Lennerfors

Stockholmsrederierna

Ägandet och nätverkens betydelse

för tanksjöfartens utveckling i Stockholm 1980-2000

 

Fokus ligger på fyra Stockholmsbaserade rederier som grundades och växte kraftigt under 1980-talet. Knappt tjugo år senare fanns inget av dem – varken Argonaut, Frontline, ICB eller Nordström & Thulin – längre kvar i svensk ägo. Den drivande frågan är vad som ledde till rederiernas expansion och vad som orsakade deras snabba försvinnande.

Boken beskriver inte bara varje rederis öde utan tar även hänsyn till de många kopplingar och splittringar som fanns både mellan rederierna och till andra delar av svenskt och internationellt näringsliv. Vikten av rederiet Saléninvests konkurs i december 1984 belyses, samt hur de expanderande rederierna kunde dra nytta av den svenska statens avveckling av sitt engagemang i varvs- och rederinäringen.

Vi får också en inblick i det större sammanhang som rederierna verkade i: den globala tankmarknaden och oljeindustrin samt den fackliga, politiska, finansiella och skattemässiga kontext som de befann sig i.

Författaren använder teorier från företagsekonomi, ekonomisk historia och filosofi för att förklara den utveckling som skedde i Stockholm under 1980- och 90-talen. En viktig fråga som utreds är nätverkets betydelse för ett rederis konkurrenskraft.

ISBN: 9789197812337
Bokförlaget BAS
Första upplagan 2009.
212 sid. Inbunden.
Ca pris: 310kr.

bas_logga.001

Comments are Disabled