Ghirmay Yohannes

De försvunna drömmarna

Ghirmay Yohannes är författare, konstnär och filmskapare från Eritrea. Under åren 2016-2018 var han Göteborgs stads fristadskonstnär. Denna bok, som är ett urval poesi och prosa på tigrinja, är en hudnära gestaltning av erfarenheter av flykt.

”ሕልሚ ድሕሪ ወፍሪ!” ኢለ ዝሰመኹዎ ኣወንዚፈዮ ዝጸናሕኩ ሕልመይ ኣብ ቅድመይ መጺኡ ግትር ኢሉ…። እቲ ኹሉ ከተስፉዎ ዝጸናሕኩ፡    (ካብ ”ኣነን ሕልመይን” ዝተወስደ)

. . .ዓባየይ ዓዲ ውዒላ’ያ። ግዜ ስርሑ ሰሪሑ፡ ንእስነት ሃዲሙ ሽምግልና ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ የእትዩዋ በቃ! ሕሉፍ እናጸብጸበት ክትነብር ጀሚራ - ’ኔርና. . .ጌርና. . .ኢልና. . .’(ካብ ”ኣነን ቦርሳይን” ዝተወስደ)

. . .እቲ ራሻይዳ ነታ ብረት ብጸጋማይ ሸነኹ እና’ቐመጠ ድማ ምስ’ቲ ካልኣዩ ገለ ድሕሪ ምብህሃል ሰሓቑ። ’ምዕንጅሉ’ ዝብሉኒ ዘለዉ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ከም ሕፍር በልኩ።. . .    (ካብ ”ኣነን ሳምሶናይተይን” ዝተወስደ)

. . .ምንቅስቓሳተይ እናተኸታተለ ዝነግር ኣስተኳሽ ኣብ ማእከል ካንሸሎ ኣብ ነጸላ መንደቐይ ኣሎዋ - መጺኡ. . .ወጺኡ. . .ደቂሱ. . .ተንሲኡ. . .ዝብል።. . .   (ካብ ”ኣነን ላፕቶፐይን” ዝተወስደ)

. . .ክዳናን ገጻን ሓደ ሕብሪ ነይሩዎ - መታወኒ። ሚዛን ሰብነታ ንመዛኒ ይጭነቆ’ዩ ዘብል - ሳዕሪ ጸርያ። ጸጒሪ ርእሳ ፋሕ ዝበለ ስልኪ መሕጸቢ ኣቑሑ’ዩ መሲሉ - ሓሲሙዎ። (ካብ ”ኣነን ዝኽረይን” ዝተወስደ)

...ናይ ዜሮ ሰዓት ኣብ ምጽባይን ኣብ ምጽብጻብን ሰላምን ሰለምን ተዋሒዶም።(ካብ ”ኣነን ፓስፖርተይን” ዝተወስደ)

Ghirmay Yohannes medverkar med texten "Brevet till presidenten", på tigrinja och svenska, i fristadsantologin Skapande liv, redigerad av Johanna Lindström.

Ghirmay Yohannes
መራግእቲ [De försvunna drömmarna]
ISBN: 978-91-88383-36-5
Första upplagan 2018.
Språk: Tigrinja
212 sid. Häftad.
Ca pris: 161 kr.

Ghirmay Yohannes, Göteborg, augusti 2018. Foto: David Karlsson.

Comments are Disabled