Anne Johansson

Hemliga kliniken

Rosengrenskas arbete med vård för papperslösa

Det finns många goda krafter i Sverige. Människor som i det tysta är engagerade för att försvara mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter enades världens länder om redan vid andra världskrigets slut och de har sedan dess varit ett rättesnöre i våra moderna demokratier.

I Hemliga kliniken berättas historien om de frivilliga i Rosengrenska stiftelsen som sedan 1998 gjort viktiga insatser för att försvara alla människors lika värde och rätt till bästa möjliga hälsa.
   Boken beskriver också det politiska spelet och avgörande skeden i svensk flyktingpolitik med fokus på opinionsbildning, debatt och beslut som rör mänskliga rättigheter för asylsökande och papperslösa flyktingar.

Anne Johansson (född 1954) är journalist och var i många år anställd på Göteborgs-Posten. På senare tid har hon regelbundet skrivit i ETC Göteborg.
Anne Johansson har följt svensk flyktingpolitik sedan 80-talet och gjort flera reportage om Rosengrenska stiftelsen. Sedan 2015 arbetar hon ideellt som kommunikatör åt Rosengrenska.

…en jubileumsskrift över Rosengrenskas 20 år långa arbete med vård för papperslösa, men är lika mycket en överblick över asylmottagandet i Sverige och hur skärpning av lagar följts av ett motstånd och organisation på olika håll. […] 
   Anne Johansson ger ansikten åt dem som levt i skräck med neddragna gardiner, åt läkare och volontärer. Det finns hopp i motstånd. Kanske kan detta retrospektiv som innefattar såväl den anonyma sjuksköterskan Ann-Marie som idag välkända namn verka stöttande för andra.

Hanna Strömbom, ETC Göteborg.

ISBN: 978-91-88383-39-6
Första upplagan 2018.
140 sid. Häftad. 
Ca pris: 163 kr.

Anne Johansson

Comments are Disabled