Thomas Lyrevik
Den kungliga kleptokratin
I denna unika kartläggning visas i detalj och för första gången hur familjen Bernadtottes släktberikningssystem är uppbyggt. Läs mer.

Ida Linell, Amanda & Mikael Löfgren 
Rädda pappan 
Om en flicka som har en pappa som blir så rädd för en kråka att han krymper och blir jätteliten..
Läs mer.

Göran Dahl
Folk och identitet
Dagens alternativhöger hämtar sin idéer från tankeströmningar från början av förra seklet, idéer som visat sig få katastrofala politiska konsekvenser. Läs mer.

Anne Johansson
Hemliga kliniken 
Historien om de frivilliga i Rosengrenska stiftelsen som försvarar alla människors lika värde och rätt till bästa möjliga hälsa.
Läs mer.

Anders Bartonek
Kampen om kritiken
Med utgångspunkt i teoretiker från skilda fält visar filosofen Anders Bartonek på kampen mellan systemgenererande och systembrytande kritik. Läs mer.

Peter Ekström
Att placera sig själv i historien 
Konst och marxism
En bok om konstens ursprung, om realism, om moral, om konstens beroende eller oberoende, om sanning och lögn och om fantasi.
Läs mer.

Göran Dahl (red)
Jockel
Minnen av Joachim Israel
En rad lundensiska sociologer minns en stridbar samhällsvetare. Innehåller bl a ett samtal mellan Israel och Zygmunt Bauman. Läs mer.

Joachim Israel
Martin Buber 
Dialogfilosof och sionist
En av de mest inträngande böckerna på svenska om en av nittonhundratalets viktigaste och mest inflytelserika tänkare. 
Läs mer.

Anders Nilsson
Den fria illviljan
En akademisk thriller i 30-talsmiljö som utspelar sig i Lund, Cambridge och Berlin mot bakgrund av tidens politiska konvulsioner. Läs mer.

Karin Brygger
Visst kan man dansa efter Auschwitz
Om Andra Långgatan, Endre Nemes, judiska flyktingar på Marstrand och mycket annat.
Läs mer.

Johan Asplund
Avhandlingens språkdräkt 
Vetenskaplig verksamhet är främst skriftlig verksamhet. Sociologiska insikter kan aldrig överskrida gränserna för vår förmåga att uttrycka dem språkligt. Läs mer.

Johan Asplund
Hur låter åskan
En mångfasetterad bok om mer sammansatta sätt att förstå världen. Om att riva befästa distinktioner av olika slag. Läs mer.

 

Johan Asplund
Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft
Johan Asplund undersöker det ännu högst aktuella begreppsparet med hjälp av en rad överraskande exempel. Läs mer.

Johan Asplund
Munnens socialitet och andra essäer
När läste du senast en bok om munnens socialitet eller om att skaka hand? Aldrig? Läs mer.

omslag_borta_minns

Karin Brygger
borta minns
Karin Bryggers borta minns tar vid där förra årets kritikerrosade Vi kom från överallt slutade. "…en helt egen art som poet" (AB). Läs mer.

omslag_jpg

Karin Brygger
Vi kom från överallt
"Det kan mycket väl vara årets viktigaste diktsamling" (NT), "urstark politisk dikt" (SvD), "rått, ömt och uppriktigt" (GP). Läs mer.

faust_omslag_framsida

Tomas Forser
Faustbrev
Tankar om en klassiker
Goethes Faust är en visionär appell som konfronterar oss med vår egen tid och dess konvulsioner.  Läs mer.

nietzsche_2016_omslag_webb

Friedrich Nietzsche
Den glada vetenskapen
"…mera samtida än de flesta böcker som råkar vara skrivna nu."
Läs mer.

ensamhet_omslag

Per Magnus Johansson & Thomas Karlsohn
Ensamhet och gemenskap.
En brevväxling om 
universitetet 
En dialog om akademins utmaningar och framtid. Läs mer.

jamila_omslag

Jamila Hussein
Heder och hedersvåld
Tvångsäktenskap, könsstympning och hedersrelaterat våld har idag blivit en del av den svenska vardagen. Jamila Hussein förklarar varför. Läs mer.

sharp_omslag

Gene Sharp
Hur ickevåldskamp fungerar 
Den första introduktionen på svenska av Gene Sharps banbrytande och praktiskt inriktade teorier om ickevåldskamp. Läs mer.

gandhi_omslag_s_1_jpg

M K Gandhi
För pacifister
Revolutionära processer som avsatt auktoritära regimer utan väpnad kamp har visat sig långt mer effektiva än traditionella väpnade revolutioner. ... Läs mer.

omslag_bildningens

Bernt Gustavsson
Bildningens dynamik
I denna bok har folkbildaren och forskaren Bernt Gustavsson samlat ett livslångt skrivande om bildningsbegreppet. Läs mer.

projektverkare_omslag

Carina Lindberg Glavå
& Peter Rundkvist
Projektverkare
En grundbok för alla som vill utvecklas som förändringsagenter med projektet som redskap. Läs mer.

omslag_tredje_vanstern

Johan Lönnroth, Jimmy Sand
& Ann-Marie Ljungberg
Den tredje vänstern
Den tredje vänstern kombinerar det bästa hos liberalismen och arbetarrörelsen. Den är ännu i sin inledningsfas. Läs mer.

i_fallinjen

Ann-Marie Ljungberg
I fallinjen.
En essä om prekärfeminism
"Befriande läsning" (GP), "Vacker och klok" (AB), "kompromissar inte" (DN) , "bra, viktig och underhållande" (NT).  Läs mer.

jl_festskrift_omslag

Kenneth Karlsson &
Anders Meuller (red)
Johan Lönnroth och det frihetliga spåret i svensk arbetarrörelse
En antologi om en av svensk politiks mest tvärtänkande personer. Läs mer.

lönnroth_omslag_sid_1_jpeg

Johan Lönnroth
Albin Ström och det frihetliga spåret i svensk arbetarrörelse
Den första biografin över denna den svenska arbetarrörelsens Gossen Ruda. Läs mer.

existens_omslag_4

Bernt Gustavsson
Tänkande om existensens villkor. Från tidiga livsfilosofer till senare tids existentialister
En vindlande bildningsresa från stoikerna till Simone de Beauvoir. Läs mer.

pa_flykt_omslag

Erik Tängerstad
På flykt.
En essä om politiskt sönderfall
Om grabbighet, Trump, ISIS. "…en uppmaning till reflektion. Men också till aktion." (GP) "intressant bok av en kunnig historiker" (GA). Läs mer.

sceningang_omslag

Björn Sandmark
Sceningång
Vad händer där på scenen, bakom kulisserna, i verkstäder och på kontor i den säregna värld som är teaterns? Läs mer.

engstrom_omslag

Sara Engström
I utkanten av teatern
Sören Larsson har varit en livgivande kraft i många teatersammanhang. Denna bok berättar hans historia. Läs mer.

lyssnar_omslag_ram.001

Magnus Haglund
Lyssnare.
En essä om ljud och konst
"mycket tacksamt eftersom det är den första på svenska som berättar om ljudkonsten och historia…" (DN). "överraskar med oväntade frågor" (GP).  Läs mer.

froberg_omslag

Dan Fröberg
Familjealbum:
en radiodokumentär
Konstnären och ljudartisten Dan Fröberg tänjer gränserna för var de synliga världarna slutar och de osynliga tar vid. Läs mer.

claes_gustafsson_omslag

Claes Gustafsson
Vad gör man då man förstår?
Att i sitt inre kunna korrekt avbilda omvärldens komplexiteter och föränderligheter är det som kännetecknar Homo Sapiens... Läs mer.

mode_omslag_sid_1

Otto von Busch &
Per Herngren
Mode och motstånd
Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik. "filosofiska och tankeväckande paralleller mellan kläddesign och ickevåldsmotstånd" (GP). Läs mer.

Lustresandet_Omslag_ljusare

Bosse Bergman
Lustresandets geografier
Reseguider och turism 1700-1950
En brokig uppsättning texter om dem framväxande turismens färdvägar... Läs mer.

Baedeker och TREDJE RIKET omslag

Bosse Bergman
Baedeker och Tredje riket
jämte Polen
En berättelse om hur förlaget Baedeker genom sina reseguider drogs in i den nazistiska propagandamaskineriet... Läs mer.

ekstrand_omslag_jpeg

Lasse Ekstrand
Varje människa en konstnär
Om Livskonstnären och samhällsvisionären Joseph Beuys. Och om hans okuvliga tro på den skapande människan. 
Läs mer.

gaza_omslag

Charlie Andreasson
Dagbok från Gaza
Förord av Henning Mankell
Charlie Andreasson är sjöman, aktivist och skribent. “Dagbok från Gaza” är hans bokdebut. 
Läs mer.

Claes Hylinger
Ett långt farväl
En vemodig, humoristisk och sällsynt charmerande kärleksroman.
Läs mer.

omslag_s_1

Ulf Bjereld &
Ulf Carmesund (red)
Framtidsarvet. Svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död
Hur kan svensk utrikespolitik åter bli en radikal röst som står upp för frihet, jämlikhet och solidaritet?

Björn Sandmark
Jag är en annan.
Några nedslag i Erik Lindegrens extatiska diktning
Vid sällsynta tillfällen kan man få uppleva ögonblick så känslomässigt starka att de påverkar resten av ens liv... Läs mer.

Dixikon
Från A till Ö
För första gången framträder här det litteraturentusiastiska projektet Dixikon i bokform. Medverkar gör en rad av landets främsta författare och kritiker. Läs mer.

Mikael Löfgren (red)
Estelle-aktionen
Besättningens egen berättelse om Estelles färd från Umeå mot Gaza. Läs mer...

Ulf Friberg
Den kapitalistiske skådespelaren
Är alla skådespelare utbytbara? Handlar teater bara om publiksuccéer? Läs mer.

nietzsche_2016_omslag_webb

Friedrich Nietzsche
Den glada vetenskapen
"…mera samtida än de flesta böcker som råkar vara skrivna nu."
Läs mer.

Magnus Hedlund
Rök utan eld
Berättelser med en sataniskt troskyldig ton och en oupplöslig blandning av humor och ryslighet.
Läs mer.

Sven Lundin
Bris
En bok om små båtar, stora hav och fjärran öar. "Hans bok gör oss läsare mycket gott. Den är lika suveränt udda som sin författare." Läs mer.

Erich Scheurmann
Papalagi
Söderhavshövdingen Tuiavii gjorde i början av förra seklet en resa i Europa. Han skrev ner sina tankar om vad han sett och upplevt hos den vite mannen. Läs mer.

Johan Asplund
Det sociala livets elementära former
Johan Asplund framlägger i denna storslagna bok en allmän socialpsykologisk teori. Läs mer.

Johan Asplund
Genom huvudet
Om problemlösningens socialpsykologi. Hur gör man när man – med eller utan framgång – löser problem eller tänker efter? Läs mer.

Gert Nilson
Mellan syren och hägg
Om livets små och stora obegripligheter, onaturligheter och otroligheter. Läs mer.

Gert Nilson
& Peter Rundkvist
Livskonstnärer och projektmakare
Dessa projektmakare är så involverade i sina verk, att det är svårt att skilja verken från deras liv. Läs mer.

Kristoffer Haggren m fl
Deltagarkultur
Skarp kritik mot det kulturella fältets åtskillnad mellan publik och utövare, producenter och konsumenter. Denna uppdelning är auktoritär. Läs mer.

Gert Nilson
Hotell Nya
På detta ovanliga hotell i Göteborg bor Tyra, hennes mamma och hennes två pappor. Dessutom gemensamma vänner. Läs mer.

bas_banner_kort_gul.001

Comments are Disabled