Karin Brygger

Stationer

Dikter

 

År 2018 reste Karin Brygger och Ivar Frischer till Hamburg för att på plats fortsätta flera års sökande i spåren efter Ivar Frischers mor Ester, som överlevde Förintelsen. Resan blev en del i ett redan tidigare påbörjat litterärt projekt som hösten 2019 utkommer i två volymer: Estera och Stationer.

Estera är en dokumenterande essä som gräver fram ny kunskap om ett livsöde. Essäistik kombineras med fotografi.

Stationer är Esteras systerbok, en volym som genom poesins språk dokumenterar arbetet. Här spelas minnesarbete ut språkligt och dialogen mellan det förflutna och samtiden är ibland lika absurd som minnesarbetet faktiskt är, fyllt av irrfärder, blindspår och avtagsvägar. Men också den fasta punkten förändras ständigt, eftersom forskningsarbetet öppnar nya vinklar vilka gör också de tidigare, välkända platserna, främmande. Verket gestaltar och belyser också att de som försöker resa efter det förlorade för att förstå det, också obönhörligt tvingas förstå sig själva och hur arvet efter Förintelsen påverkar dem.

Karin Brygger är författare och doktorand litteraturvetenskap. Hon har tidigare gett ut fyra böcker: tre diktsamlingar och en bok med kulturjournalistik, Visst kan man dansa efter Auschwitz (2018).

Här tar Brygger steget från forskare eller betraktare över i den inlevelse som bara är möjlig i skönlitteraturen, med dess ”som om” – vi kan skriva som om det vore möjligt att nå någon annans förstahandserfarenheter. Den identifikation författaren respektfullt avstår från i essän blir diktens ärende. 

Ola Larsmo, Dagens Nyheter

Läs mer om Estera.

ISBN: 978 91 88383 61 7
Första upplagan 2019.
144 sid. Trådbunden. Danskt band.
Ca pris: 160 kr.

Karin Brygger, Göteborg, oktober 2019. Foto: Ivar Frischer.

Comments are Disabled