Kenneth Hermele, Göteborg, december 2019.
Foto: Ola Kjelbye.

Kenneth Hermele, Göteborg, december 2019.
Foto: Ola Kjelbye.

Kenneth Hermele, Göteborg, december 2019.
Foto: Ola Kjelbye.

Kenneth Hermele, Göteborg, december 2019.
Foto: Ola Kjelbye.

Kenneth Hermele, Göteborg, december 2019.
Foto: Ola Kjelbye.

Kenneth Hermele, Göteborg, december 2019.
Foto: Ola Kjelbye.

Kenneth Hermele, Göteborg, december 2019.
Foto: Ola Kjelbye.

Kenneth Hermele, Göteborg, december 2019.
Foto: Ola Kjelbye.

One Comment

  1. Bokförlaget Korpen januari 29, 2020

    […] Fler foton på Kenneth Hermele finns här. […]

Comments are Disabled