Till Joachim

En vänbok

Till Joachim är en vänbok till Joachim Israel (1920-2001), sociolog, debattör, bråkmakare.

"Jag föreställer mig Ditt liv som en dialektik mellan 'insider' och 'outsider' […] Alla spänningar som hörde till en judisk barndom i Tyskland mellan krigen, den unge sionisten på väg till ett förlovat land splittrat av krig och inre konflikter, det oväntade och tillfälliga uppehållet i Sverige, som skulle bli nästan permanent. Köpmannens son som blev jordbruksarbetare på den svenska landsbygden, på flykt undan den nazistiska krigsmaskinen. Du arbetade Dig upp genom det svenska universitetssystemet, från barnpsykologi till sexologi, från socialpsykologi till sociologi, genom sju äktenskap och fyra barn. Du är verkligen en av de få som tagit bägge sidor av Wilhelm Reich på allvar: dialektiken och orgonteorin. För att sedan, som en kollega har sagt, bli den ende maoisten i SAP. Det är dialektik"

Ur "Ron Eyerman: Ett öppet brev till Joachim Israel" i Till Joachim: en vänbok.

Medverkande: Johan Asplund, Ron Eyerman, Bengt Gesser, Carl-Göran Heidegren, Erland Lagerroth, Mirjam Israel, Dan Israel, Ragnar Rommetveit, Lena Tollgerdt, Eva och Gunnar Västberg.

ISBN: 9789173740807
Första upplagan 1985. 149 sid. Danskt bandCa pris: 155 kr.

Comments are Disabled