Joachim Israel

Om relationistisk socialpsykologi

Joachim Israel undviker att kalla sin ståndpunkt för interaktionistisk, fastän likheterna är många. Interaktionismen undersöker främst människors samspel, de mellanmänskliga relationerna. Den relationistiska socialpsykologin tar sin utgångspunkt i människans sätt att relatera sig till hela sin omvärld, inte enbart till andra individer, utan också till ting, till grupper och till samhällets institutioner.

Israel avhandlar kunskapsteoretiska problem, presenterar och diskuterar Piagets teori om kunskapens utveckling, avhandlar Marx' och Meads relationistiska ansatser och tillämpar sin teoretiska ståndpunkt vid en undersökning av de s. k. mentala sjukdomstillstånden.

Joachim Israel (1920-2001) var professor i sociologi och en av Sveriges mest framträdande och stridbara samhällsvetare.

Av Joachim Israel finns även Om konsten att blåsa upp en ballong inifrån. Dessutom har Korpen publicerat vänboken Till Joachim. Porträtt av Joachim Israel tecknas av Sten Andersson i intervjuboken Resgods och av Johan Asplund i Ett ostämt piano är hemskt.

ISBN: 9789173740463
Första upplagan 1981. 127 sid. Häftad. Ca pris: 147 kr.

Comments are Disabled