Dag Østerberg

Makt och materiell

Samhällsteoretiska essäer

Mänskliga relationer är förankrade i det materiella, och där främst i den bearbetade materian: i husen, verktygen, möblerna, böckerna, TV-apparaterna, vägarna. Dessa praktiska föremål av alla slag – sociomaterian – fungerar som förmedlare mellan samhällets medlemmar: våra uppfattningar, känslor och handlingar visar hän till och är intrasslade i föremålen. Att forma och omforma materian är också att forma och omforma de väsentliga samhälleliga relationerna.

Essäerna i Makt och materiell strävar även efter att blottlägga den makt som finns förborgad i det materiella.

Dag Østerberg är en av Nordens mest erkända och originella samhällsvetare. Han har tidigare varit professor i sociologi samt verksam vid Institutionen för musik och teater vid Oslo universitet.

 

ISBN: 9789173740166
Översättning: Suzanne Almqvist
Första upplagan 1977. 90 sid. Häftad. Ca pris: 151 kr.

Comments are Disabled