Pierre Guillet de Monthoux

Det sublimas konstnärliga ledning

Estetik, konst och företag

Om företagare är konstnärer så kan vi lära oss företagsekonomi av konstnärer. Många konstnärer är entreprenörer och fungerar som ledare. Deras företagsledningsfilosofi som står mitt emellan ”vetenskapens är” och ”etikens bör” är ”estetiken”.

 

Estetiken är en praktisk handlingsfilosofi som hjälper oss begripa utan språkliga begrepp, begeistra som gångna tiders myter, befria oss från konventioner och berusar oss med sin dionysiska entusiasm.

Estetiskt ledarskap lockar människor att befolka företagen som nu också kommer beundras som sköna och sublima. Men estetiken är också en riskabel balansgång mellan totalisering och banalisering.

Det sublimas konstnärliga ledning utgör band V av Pierre Guillet de Monthouxs Företagets filosofi I-VIII.

 

Pierre Guillet de Monthoux är sedan 1970-talet pionjär inom den växande forskning som rör konst och företag. Det sublimas konstnärliga ledning är den femte delen av forskningsprogrammet Företagets filosofi, som inleddes 1978 med boken Handling och existens.

Guillet de Monthoux är professor i filosofi och management vid Copenhagen Business School, och Academic Director för SSE Art Initiative vid Handelshögskolan i Stockholm och dess forskningsprogram Experiments in Art and Capitalism.

ISBN: 978-91-88383-86-0
Första upplagan 1993.
Andra upplagan 2022.
178 sid. Häftad. Rikt illustrerad.
Originalteckningar: Pierre Guillet de Monthoux
Ca pris: 190 kr.

Pierre Guillet de Monthoux, Stockholm december 2020. Foto: Ola Kjelbye.
Fler foton på Pierre Guillet de Monthoux finns här.

 

Kommentarer är inaktiverad