Om Bokförlaget Korpen

Sedan 1975 ger Korpen ut böcker med idéer och analyser. Av människan och samhället, av vetenskapen och konsten och livet.

Korpen väljer oftast böcker i gränstrakter och motströms. För att komma till källan måste man ju simma motströms. Bland Korpens böcker finner du därför såväl essäer, kursböcker och aforismer, som guideböcker, kokböcker och en och annan roman.

Under åren har Korpen givit ut författare som Katarina Frostensson och Emma Goldman, Claes Hylinger och Magnus Hedlund, Johan Asplund och Dag Østerberg, liksom klassiker som Sartre och Barthes, Weber, Simmel och Durkheim och många andra.

Många av de böcker som publicerats under Korpens historia finns ännu kvar i lager. De går fortfarande att köpa, i bokhandeln och via denna webbplats.

Sedan hösten 2013 drivs det ursprungliga Korpen i ny regi. Gert Nilson (1941-2017) har efterträtts av David Karlsson. Gert Nilson har skrivit en lång rad böcker genom åren, sociologiska avhandlingar, essäer, romaner. De flesta av dessa går att hitta här och här.

Korpen drivs idag vidare i samma anda – självständig, respektlös, nyfiken – som präglat dess färder under de första fyra decennierna.  

Bokförlaget Korpen samarbetar idag med bl a Bokförlaget BAS och med Bokförlaget Tranan.

David Karlsson är idéhistoriker, kulturskribent och en av grundarna av den lite ovanliga kulturorganisationen Nätverkstan i Göteborg. Läs mer om David Karlsson här.

 Läs mer om Korpens vindlande historia.

Kontatktuppgifter