Resultat av din sökning på: gert nilson

Gert Nilson

Fyrkant, cirkel, triangel

I naturen finns ett nästan oändligt antal former. Varför låter vi oss domineras av nästan enbart tre former? Och varför av just dessa tre?

Hur skulle våra liv te sig om vi i stället för fyrkanten, cirkeln och triangeln lät oss domineras av till exempel labyrinten, Möbiusbandet och spegelrummet? Och hur skulle våra liv te sig om vi i stället levde med ett dussin dominerande former?

Gert Nilson är författare, förläggare och fil dr i sociologi. Nyligen publicerade han boken Sociala uppfinningar.

ISBN: 9789173748018
Första upplagan 2011. 175 sid. Pocket. Ca pris: 55 kr.

Gert Nilson

Oordning / ordning –

Studier i kärlekens villkor

 

Varje social situation lever i ordning och oordning. Vid total oordning finns dock inget socialt liv och vid total ordning blott social förstening. Människan lever sitt liv mellan dessa omöjliga möjligheter, mellan kaos och förstening, men på ett otal olika sätt. Den stora frågan är då vilken kombination av ordning och oordning som är den lyckliga.

Denna bok vill tillhandahålla verktyg för sökandet efter svar på den frågan, bl. a. genom undersökningar av regler och spel, barn och regler, Kafkas Processen och Stiftelsen Dataträffen.

Gert Nilson är fil. dr i sociologi och författare. Han har ett brett samhällsteoretiskt och skönlitterärt författarskap bakom sig, ett flertal titlar är publicerade under pseudonym. Gert Nilson är också grundare av bokförlaget Korpen.

Gert Nilson

Sociodramer

Rånardramat och Hylands Hörna

Varje samhälle har att lösa problemet med att hålla samhället samman, att skapa en social ordning.

Detta problem kan lösas på olika sätt. Ett idag vanligt sätt är att anordna ett stort antal dramer om auktoritet och hierarki, s. k. sociodramer. I dessa sociodramer försöker de överordnade övertala de underordnade om det rättmätiga i att godta de förras makt och ordningsprincip.

Denna bok innehåller en undersökning av två kända svenska sociodramer: det tragiska Rånardramat och det komiska Hylands Hörna.

Gert Nilson är fil. dr i sociologi och författare. Han har ett brett samhällsteoretiskt och skönlitterärt författarskap bakom sig, varav ett flertal titlar är publicerade under pseudonym. Gert Nilson är också grundare av bokförlaget Korpen.

Charles Cooley

Samhället och individen

Samhället och individen är inledningskapitlet till Charles H. Cooleys klassiska bok Human Nature and the Social Order från 1902.

Cooley (1864-1929) är kanske amerikansk socialpsykologis allra största stilist och en av pionjärerna inom den symboliska interaktionismen.

Cooley ser det mänskliga livet som en helhet, en organisk och vital enhet. Och individen och samhället är två aspekter av denna odelbara helhet. Individen finns inte till, som social individ, utanför samhället. Individens "jag", identitet och medvetande formas och omformas i samvaron med andra människor och ting. 

Gert Nilson

Byggare. Ludwig II av Bayern

En "byggare" tar sig makt över sin materiella situation och omformar den på ett sätt som väsentligen förändrar hans – och andras – liv.

Ludwig II av Bayern är 1800-talets stora slottsbyggare och därtill en sann byggare. En kung utan slott är ingen riktig kung. Så Ludwig projekterade och byggde: riddarborgen Neuschwanstein, rokokoslottet Linderhof, jaktlustslottet Schachen, Versailles-pastischen Herrenchiemsee.

En illustrerad essä-roman om Ludwig som byggare och om byggeriets villkor i allmänhet.

ISBN: 9789173740944
1 upplagan 1987. 229 sid. Danskt omslag. Ca pris: 129 kr.

Gert Nilson

Mellan syren och hägg

En bok i gränsområdet mellan skröna och essä, poesi och fakta. Om livets små och stora obegripligheter, onaturligheter och otroligheter.

Sanna och osannolika iakttagelser, reflektioner och berättelser om förbluffande förhållanden på LegoIsland, märkvärdiga könsrollsresonemang, en överraskande pizza marinara, en gemensam dröm i Söderhavet, en högst tvivelaktig olyckshändelse. Och om mycket annat.

Gert Nilson är fil. dr i sociologi och författare. Han har ett brett samhällsteoretiskt och skönlitterärt författarskap bakom sig, varav flera titlar är publicerade under pseudonym. Gert Nilson är också grundare av bokförlaget Korpen.

"Ungefär 37 gånger roligare än Magnus Härenstam."

Jan Karlsson, Östgöta-Correspondenten

 

Mellan syren och hägg finns även i pocket.

 
ISBN: 9789173741941
Första upplagan 1992. 180 sid. Inbunden. Ca pris: 125 kr.

Gunnar Bergdahl (red):

Minns Truffaut!

En bok om en av de stora filmskaparna, fransmannen François Truffaut. Om hans filmer, texter, kulturkritik och livskonst. Om mannen som skapade odödliga filmer om kärlek, som De 400 slagen, Jules och Jim, Det gröna rummet, Kvinnan i huset bredvid, Berättelsen om Adèle H.

Texter av Johan Bergström, Stig Björkman, Claes Hylinger, Kristoffer Leandoer, Gert Nilson, Jan Norming, Eva Runefelt, Ingela Strandberg, Mikael Timm.

En samproduktion med tidskriften Filmkonst.

"En romantisk kick i nyllet på den stelfrusna svenska filmkulturen." (Aftonbladet)

ISBN: 9789173746281
Första upplagan 1994. 156 s. Pocket. C:a pris: 55 kr.

Om Korpen

Om Bokförlaget Korpen

Sedan 1975 ger Korpen ut böcker med idéer och analyser. Av människan och samhället, av vetenskapen och konsten och livet.

Korpen väljer oftast böcker i gränstrakter och motströms. För att komma till källan måste man ju simma motströms. Bland Korpens böcker finner du därför såväl essäer, kursböcker och aforismer, som guideböcker, kokböcker och en och annan roman.

Under åren har Korpen givit ut författare som Katarina Frostensson och Emma Goldman, Claes Hylinger och Magnus Hedlund, Johan Asplund och Dag Østerberg, liksom klassiker som Sartre och Barthes, Weber, Simmel och Durkheim och många andra.

Många av de böcker som publicerats under Korpens historia finns ännu kvar i lager. De går fortfarande att köpa, i bokhandeln och via denna webbplats.