Inlägg märkt: Anders Ramsay

Johan Fornäs på Södertörns högskola 27 maj 2013. Foto: Olcay Yalcin.

Johan Fornäs i sanddynerna i Lønstrup på Nordjylland, juli 1975. Till vänster i bild: Anders Frenander. Foto: Christer Wigerfelt.

Anna, Evert och Johan Fornäs. Lunnevads folkhögskola 1957. Foto: Marianne Fornäs. 

Tidskriften Teklas årsmöte, Lund i januari 1978. Översta raden fr. v.:  Ragnar Andersson, Göran Serin, Povl Hansen, Thomas Lindén, Göran Dahl, Anders Ramsay, Nisse Sjödén, Donald Broady, Anders Jansson och Johan Fornäs. Nedre raden fr. v.: Lennart Söderlund, Josef Koiç, Lars Hansson, Inga-Britt Karlsson, Mats Thorell och Ola Tunander. 

Johan Fornäs arbetar med tidningen Musikens Makt på Sprängkullen i Göteborg, troligen i december 1978.

Göran Dahl (red.)

Jockel

Minnen av Joachim Israel

Joachim Israel (1920-2001)  kom som flykting till Sverige 1938. Han började som lantarbetare och statare, arbetade som nydanande barnpsykolog och blev slutligen välkänd professor i sociologi och stridbar samhällsdebattör. Hans böcker översattes till många språk och hans temperament var legendariskt.
I denna bok har ett antal tidigare studenter och kollegor samlat minnesbilder av Joachim Israel. På så sätt utgör Jockel ett bidrag till  sociologins historia i Sverige liksom en levande beskrivning av det akademiska livet i Lund under 70- och 80-talen.
   Medverkar gör Göran Dahl, Johanna Esseveld, Ron Eyerman, Carl-Göran Heidegren, Per-Olof Olofsson och Anders Ramsay.
Dessutom innehåller boken ett samtal mellan Zygmunt Bauman och Israel. Boken asvslutas med en längre intervju som Tomas Forser genomförde med Joachim Israel.