Posts Tagged: Bernt Gustavsson

Bernt Gustavsson

Det rätta, det goda och det sanna

Grundfrågor i samtida politisk filosofi

 

Vad innebär det att leva ett gott liv? Vad är rättvisa? Vad är politisk sanning? Dessa frågor är kännetecknande för den politiska filosofin, med djupa rötter i den politiska idéhistorien.

Det rätta brukar betecknas som en universell fråga, det gäller alla och överallt. Det goda framställs som partikulärt, som specifikt för olika grupper och kulturer. Frågan om sanning i politiken har kommit att vidgas till att gälla sanning generellt. Är vetenskapen vägledande för sanning i politiken? I vad som kallats ”postsanningens tid” har frågan om sanning aktualiserats från nya utgångspunkter. Finner vi andra sanningar i litteraturen, i konsten och filosofin?

omslag_bildningens

Bernt Gustavsson

Bildningens dynamik 


Framväxt, dimensioner, mening

Bildning kan ses som en resa eller ett äventyr, en utfärd och återkomst, där vi lämnar det som är hemvant och bekant och öppnar oss för det som är främmande och annorlunda. Vi tillägnar oss nya erfarenheter och vidgar på så sätt våra horisonter. Det gör vi i dialog med andra människor och genom att ta del av berättelser om andra människors liv.

I Bildningens dynamik möter vi bildningens framväxt, dess olika dimensioner och mening. Bernt Gustavsson diskuterar skilda bildningsideal och dess relation till demokrati och modernisering, till kulturarvet och humanismen. Han redogör för bildningens institutioner, som studiecirkeln, folkhögskolan och universitetet. Boken avslutas med reflektioner kring betydelsen av begrundande läsning och kritisk förmåga.

existens_omslag_4

Bernt Gustavsson

Tänkande om existensens villkor

Från tidiga livsfilosofer till senare tids existentialister

Livs- och existensfilosofi har under vissa tider blivit till något centralt för många människor. Tankar om existensens villkor är en exposé över tänkandet om människans existens, från tidiga livsfilosofer som Epikuros och Epiktetos till senare tids existentialister.

Vi får möta olika tänkare såsom Sören Kierkegaard, Arthur Schopenhauer och Friedrich Nietzsche, med det gemensamma att de tänker över människans existens på ett nytt och banbrytande sätt. Människan har ett fritt utrymme att överskrida sina egna betingelser och se nya möjligheter för sitt liv.