Posts Tagged: Carina Lindberg Glavå

_DSC5012

Peter Rundkvist & Carina Lindberg Glavå, mars 2017. Foto: Ola Kjelbye.

_DSC5030

Peter Rundkvist & Carina Lindberg Glavå, mars 2017. Foto: Ola Kjelbye.

_DSC5051

Peter Rundkvist & Carina Lindberg Glavå, mars 2017. Foto: Ola Kjelbye.

_DSC5095

Peter Rundkvist & Carina Lindberg Glavå, mars 2017. Foto: Ola Kjelbye.

_DSC5110

 Carina Lindberg Glavå & Peter Rundkvist, mars 2017. Foto: Ola Kjelbye.

_DSC5175

Carina Lindberg Glavå, mars 2017. Foto: Ola Kjelbye.

_DSC5146

Peter Rundkvist, mars 2017. Foto: Ola Kjelbye.

projektverkare_omslag

Carina Lindberg Glavå & Peter Rundkvist

Projektverkare

Att leva och arbeta med förändring

 

Allt fler arbetar i någon form av projekt. Oavsett om man har en ledarroll, ingår i ett projektteam, är uppdragsgivare eller till- hör ett projekts intressentgrupp har man anledning att fundera över vad ett projekt egentligen är, och hur man med projektet som redskap kan arbeta för förändring: i sin egen livssituation, på jobbet och i samhället.
   Denna bok vinklar – till skillnad från många andra böcker i ämnet – projektet utifrån ett samhällsvetenskapligt och hu- manistiskt perspektiv. Den presenterar en ny specialistroll som framträder i vårt postindustriella samhälle: projektverkaren.
   Projektverkare är en grundbok och ett underlag för reflektion och diskussion för alla som vill utvecklas som förändringsagenter med projektet som redskap. Det är en bok för alla som vill bli projektverkare.
   Projektverkare har länge använts i en lång rad utbildningar vid landets universitet och högskolor och utkommer nu i en omarbetad upplaga, försedd med en nyskriven inledning.