Posts Tagged: disciplinering

Thomas Mathiesen

Tittarsamhället

Om medier och kontroll i det moderna samhället

Tittarsamhället är en bok om de nya mediernas tillväxt och om den offentlighet som skapas genom dessa nya medier. Vad har de nya medierna för funktioner och betydelser?

Thomas Mathiesen visar hur våra mediers utveckling hänger samman med utvecklingen av samhällelig övervakning, kontroll, disciplinering. När massmedierna främst bekräftar etablerade uppfattningar, så misstänkliggör kontrollsystemen alternativa uppfattningar av världen. 

ISBN: 9789173740746
Originalets titel:
Översättning från norskan: Sten Andersson
1 upplagan 1985. 136 sid. Häftad. Ca pris: 120 kr.

Thomas Mathiesen

Den dolda disciplineringen & Makt och motmakt

Två väsentliga böcker om makt och motmakt har samlats i en volym.

Politisk kontroll och maktutövning kan ske på olika sätt. Den mest uppenbara formen är den som bygger på öppet fysiskt våld och tvång. Men det finns även en annan form: den dolda och outtalade disciplineringen.

Om denna form av makt handlar Den dolda disciplineringen. Det är en lågmäld form av makt, svår att avgränsa, en del av vårt vardagsliv, inbyggd i den sociala strukturen. Vi finner den i den avväpnande toleransen av oliktänkande, i rättsapparatens övervakning av politiska uppfattningar och inte minst i att gamla maktformer gesnya namn och ansikten.