Inlägg märkt: Europaparlamentet

Per Garthon

Vad vill de gröna?

Detta är en personligt hållen bok om grön politik i Sverige och utomlands.

Under rubriken Den gröna teorin skriver Per Gahrton bl. a. om det risksamhälle och den miljökris som givit upphov till miljöpartierna och om dessas grundläggande ideologi. I kapitlet Den gröna praktiken behandlar han den gröna politiken på skilda områden: luft- och naturvård, trafik och energi, kemiska risker och miljöskydd, jord- och skogsbruk, social- och hälsovård, familj och skola, försvar och internationella frågor.

Per Gahrton är fil. dr i sociologi. Han tog 1980 initiativ till bildandet av Miljöpartiet De Gröna och var ett av dess första språkrör. Åren 1994-2005 var han ledamot i Europaparlamentet. 

ISBN: 9789173740715
1 upplagan 1988. 159 sid. Häftad. Ca pris: 55 kr.