Posts Tagged: filosofi

Fritjof Capra

Fysikens Tao–

Ett utforskande av parallellerna mellan modern fysik och österländsk mystik

I denna berömda, redan "klassiska" populärvetenskapliga bok om universums enhet påvisar fysikern Fritjof Capra viktiga paralleller mellan österländsk filosofi och religion och modern västerländsk naturvetenskap i synen på de universella gåtorna. Den nya fysikens rön ställs mot gamla urkunder från hinduism, buddhism, taoism och zen.

Capra ger en levande bild av de komplexa mönster som tar form inför forskarnas ögon, mönster och paradoxer som mer och mer överensstämmer med många av de österländska uppfattningarna. Förord av Joachim Israel.

Fysikens Tao
 finns även i pocket.

ISBN: 9789173745222
Originaltitel: The Tao of Physics
Översättning: Gunnar Gällmo
Förord: Joachim Israel
2 uppl. 1989. Storpocket. 288 sid. Ca pris: 95 kr.

Arthur Koestler

Janus

En sammanfattning

Janus är Arthur Koestlers sammanfattning av 25 års vetenskapligt och filosofiskt arbete. Han presenterar här sin helhetssyn på människan och hennes utveckling.

Koestler ser människan som en holon. Precis som Janus, den romerska guden med två ansikten, har holoner dubbla tendenser: dels att uppföra sig som en oberoende helhet, dels som en del av en större helhet. Människan är både en unik individ och en del av en social grupp. Dessa motstridiga tendenser till såväl oberoende som samarbete måste bringas till samklang om livet ska kunna bestå. 

Arthur Koestler (1905-1983) var en brittisk författare av ungersk-judisk börd. Till hans viktigaste verk räknas romanen Natt klockan tolv på dagen från 1940.

Paul Virilio

Försvinnandets estetik

Försvinnandets estetik återfinns reflektioner över det synliga, rörelsen, hastigheten och tiden, som vänder upp och ner på våra föreställningar om tingen och världen.

För att förstå samhälleliga förändringar måste vi se hastigheten, och den nära förbundna tekniken, som den drivande faktorn i historien, där högre hastigheter tenderar att slå ut lägre. Hastigheten är för Virilio varken god eller ond. Den finns där och måste tuktas, kontrolleras och fördelas på demokratiskt vis. Men människans frihet minskar med teknikens och hastighetens utveckling. Demokrati och diskussion kräver tid.

Anthony Wilden

Kommunikationens strategi

Anthony Wildens kontextteori har hämtat näring ur många vetenskapliga grenar och traditioner: informationsteori, lingvistik, strukturalism, systemteori, anti-psykiatri, litteraturteori och ekologi.

Anthony Wilden, född i London 1933, var professor i kommunikationsvetenskap vid Simon Fraser-universitet i British Columbia och har även varit verksam vid bl a Johns Hopkins-universitetet i Baltimore, USA. Han var en av de första introduktörerna av Jaques Lacans teorier i den engelskspråkiga världen.

"Ett magnifikt panorama över tänkandets och vetandets läge idag" (Erland Lagerroth, GP)

ISBN: 9789173740852
Originaltitel: The Rules are no Game. The Strategy of Communication
Översättning: Svante Hansson
1 upplagan 1999. 396 sid. Kartonnage. Ca pris: 180 kr.

Lasse Ekstrand

Eolus & Herakleitos

Eolus, vindens gud, och Herakleitos, vattnets filosof, har gett namn åt denna bok som innehåller kortare, sammanlänkade texter, paragrafer.

Första delen heter "Herakleitos avsikt" och har underrubriken: Om sanningen som flyter bort, de icke-rumsrena, postmodern pilsnerfilm, kanalismen samt symbiosens frihet.
I den andra delen, "Eolus", behandlas den exemplariska vinden, gravens diskurs, sorg och filosofi, det rena tänkandet, postmodern intellektualitet, Nacka Skoglund och ögonblickets evighet samt evangeliernas antipedagogik.

Bland de författare som Ekstrand hänvisar till och ofta finner värdefulla tankar hos märks Bataille, Baudrillard, Derrida, Ekelöf, Heidegger, Husserl, Kristeva, Majakovskij, Rilke, Saarikoski, Sartre. Alltså en övervägande fransk och poetisk linje. Men här ryms också så skilda författare som Dagerman, Hegel, Hemingway och Marx. Ekstrands texter är i god mening oavslutade: "Försöket är – längre än så går jag icke – min estetiska och existentiella uttrycksform. Stilen och livet kan sammanföras under försökets rubrik."