Posts Tagged: Författarfoton

Staffan Göthe. Foto: Kent Hägglund.

Staffan Göthe. Foto: Kent Hägglund.

Staffan Göthe. Foto: Kent Hägglund.

Staffan Göthe. Foto: Kent Hägglund.

Staffan Göthe. Scenskolan i Göteborg, sent 1960-tal.

Johan Fornäs på Södertörns högskola 27 maj 2013. Foto: Olcay Yalcin.

Johan Fornäs i sanddynerna i Lønstrup på Nordjylland, juli 1975. Till vänster i bild: Anders Frenander. Foto: Christer Wigerfelt.

Anna, Evert och Johan Fornäs. Lunnevads folkhögskola 1957. Foto: Marianne Fornäs. 

Tidskriften Teklas årsmöte, Lund i januari 1978. Översta raden fr. v.:  Ragnar Andersson, Göran Serin, Povl Hansen, Thomas Lindén, Göran Dahl, Anders Ramsay, Nisse Sjödén, Donald Broady, Anders Jansson och Johan Fornäs. Nedre raden fr. v.: Lennart Söderlund, Josef Koiç, Lars Hansson, Inga-Britt Karlsson, Mats Thorell och Ola Tunander. 

Johan Fornäs arbetar med tidningen Musikens Makt på Sprängkullen i Göteborg, troligen i december 1978.

Martin Svendsen. Foto: Privat.

Martin Svendsen. Foto: Privat.

Martin Svendsen. Foto: Privat.

Martin Svendsen. Foto: Privat.

Martin Svendsen. Foto: Privat.

Lena Ekstrand. Foto: Lasse Olausson.

Lena Ekstrand. Foto: Lasse Olausson.

Lena Ekstrand. Foto: Lasse Olausson.

Lena Ekstrand. Foto: Anna von Brömsen .

Lena Ekstrand. 

Peter Lenken, Alingsås, juni 2021. Foto: Ola Kjelbye.

Peter Lenken, Alingsås, juni 2021. Foto: Ola Kjelbye.

Peter Lenken, Alingsås, juni 2021. Foto: Ola Kjelbye.

Peter Lenken, Alingsås, juni 2021. Foto: Ola Kjelbye.

Peter Lenken, Alingsås, juni 2021. Foto: Ola Kjelbye.

Peter Lenken, Alingsås, juni 2021. Foto: Ola Kjelbye.