Posts Tagged: Gösta Arvastson

Gösta Arvastson (red)

Det urbana rummet

Staden har alltid fascinerat, som landskap och föreställningsvärld och för sina flyktiga möten mellan människor.

Det här är en studie av den moderna storstaden – med London som exempel – av en grupp svenska etnologer. Det nya i dagens samhälle är den globala kulturens formspråk, men även de nationella och lokala kulturella rörelserna som gör anspråk på staden. Författarna har gjort sin undersökning i östra London, och fokuserar på stadens ständiga förändringsprocess.

De traditionella arbetsplatserna dras med problem eller står öde. Den krympande arbetsmarknaden sätter spår i staden. Den nya globala ekonomins nya centra i glas och betong medför genomgripande förändringar. Livet kondenseras i nya former, platser ges ny betydelse och de gamla löses upp. Storstaden föds och dör samtidigt.

Gösta Arvastson

Maskinmänniskan

Arbetets förvandlingar i 1900-talets storindustri

Maskinmänniskan är en etnologisk studie av livet på och kring fyra stora svenska arbetsplatser under 1900-talet: Volvo, SKF, Eriksberg och Götaverken.
Gösta Arvastson har under fem år gjort intervjuer och bedrivit ett omfattande fältarbete i dessa industriella miljöer.

Resultatet har blivit en bred exposé över hur människor formas av industriellt arbete, men också över de former av motstånd och flykt som arbetarna tar till för att skydda sig mot produktionens omänskliga sidor.

Gösta Arvastson är professor emeritus vid Etnologiska avdelningen på Institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet.

ISBN: 9789173740630
1 upplagan 1987. 197 sid. Häftad. Ca pris: 145 kr.