Posts Tagged: Gunnar Gällmo

Stuart Holroyd

Nya perspektiv

En uppslagsbok

Nittonhundratalets tankevärld genomgick stora och revolutionerande förändringar. Nya perspektiv är en uppslagsbok över idéer och synsätt inom en rad områden av modernt tänkande. Från Freuds och Einsteins epokgörande arbeten till dagens ifrågasättande av rådande tankemönster.

Boken är uppdelad i sju stora avdelningar: Världsåskådning, Naturvetenskap, Andlighet och esoteriskt tänkande, Psykologi, Det paranormala, Medicin och hälsa, Samhälle, miljö och teknologi. Vi får kunskap om makrobiotik, om thanatologi, om Reichiansk terapi, om fenomenologi, dualism, evolution, om Bates ögonmetod, om jungiansk psykologi, fusion och DNA, om Darwinism, om the Big Bang och mycket annat. Uppslagsorden sträcker sig från den komprimerade definitionen till den kortare uppsatsen.

En klar och innehållsrik vägledning för alla som är intresserade av dagens, och morgondagens, begrepp och tankevärldar.